Charita Pardubice zve v sobotu 16. září na Pouť lidí dobré vůle. Pěší poutníci, kteří vyjdou z Pardubic, se sejdou v 6 hodin u kostela svatého Bartoloměje. Z Chrudimi vyjdou pěší v 8.30 hodin od kostela Nanebevzetí Panny Marie. 

Pro zájemce bude vypraven také autobus z Pardubic a Chrudimi. Mše svatá, kterou bude celebroval generální vikář Královehradecké diecéze Jan Paseka, bude přenášena také živě na YouTube kanálu pardubické Charity pro ty, kteří se z různých důvodů nemohou pouti účastnit osobně.

Ranní kouzla v Pardubicích.
FOTO: Poznáte, co je na fotografii? Úžasná rána přichází do Pardubic

Pouť lidí dobré vůle.Zdroj: Charita Pardubice

Těšit se můžete na koncert smíšeného pěveckého sboru Salvátor pod vedením Tomáše Židka. Pro poutníky je tradičně připraveno občerstvení. Pouť konaná v rámci celorepublikového Dne Charity je jednou z akcí, kterou pardubická Charita upozorňuje na potřebu péče o seniory, nemocné, umírající a jejich blízké.

Jak řekla Marie Hubálková, ředitelka pardubické Charity: „Jsem vděčná za široké společenství kolem naší Charity. Nejen za zaměstnance – lékaře, sestry, pečovatelky, sociální pracovníky, ale za všechny, kteří nás podporují dobrovolnicky, finančně, modlitbou. Jsem moc ráda, že se budeme moci již popáté společně potkat na charitní pouti. Pro poskytování laskavé a empatické péče si jdeme vyprosit Boží požehnání. S důvěrou odevzdáváme Bohu také naše náročné plány do budoucna, tak abychom byli připraveni se stárnutím populace být nadále jistotou pro ty, kteří naši pomoc potřebují.“

Přihlásit se na pěší, cyklistickou pouť či zajistit si místo v autobusu můžete u Tadeáše Kouřila (tkouril@charitapardubice.cz, 737 488 753). Živě budete moci sledovat bohoslužbu na YouTube ZDE.

Jan Lohynský