Šest pardubických základních škol získalo finanční prostředky na nákup pomůcek potřebných k výuce českého jazyka u dětí, jejichž rodným jazykem není čeština. Integraci žáků tím podpořil Foxconn, největší zaměstnavatel v regionu. Na spolupráci se podílelo Statutární město Pardubice, které doporučilo školy.

Do projektu efektivní integrace žáků z ciziny se v Pardubicích zapojily ZŠ Ohrazenice, ZŠ Polabiny, ZŠ npor. Eliáše, ZŠ PCE Spořilov, ZŠ Polabiny-Prodloužená, ZŠ Staňkova. Díky daru nakoupily vybavení, které usnadní komunikaci s dětmi a umožní interaktivní výuku českého jazyka, ale i dalších předmětů. Celkem se jedná o částku 180 000 Kč.

Jedná se o tříletý projekt, prostřednictvím kterého chce Foxconn usnadnit integraci dětí cizinců do kolektivu a společnosti. Postupně tímto způsobem podpoří každou ze sedmnácti základních škol v Pardubicích. V současné době je podpořených škol jedenáct - pět vloni a letos dalších šest.

„Jsem rád, že se nám podařilo se společností Foxconn jako významným zaměstnavatelem domluvit na každoroční spolupráci, kdy městu pomáhá s integrací dětí z rodin cizinců v našich školách, navíc takovou formou, kdy si samy školy mohou určit, jaké pomůcky pro děti pořídí. Cílem spolupráce je žákům-cizincům výuku českého jazyka co nejvíce usnadnit, znalost jazyka je naprostý základ, pro děti navíc bude snazší také výuka dalších předmětů,“ informuje náměstek primátora zodpovědný za školství Jakub Rychtecký s tím, že město investovalo v posledních letech stovky milionů korun do vybavení odborných učeben, konektivity a řešení bezbariérovosti v městem zřizovaných školách.

Pavel Kožený