15. září si neslyšící děti a rodiče v Pardubicích užívali Zahradní slavnost. Veselé odpoledne plné her a zábavy pro ně připravilo Centrum pro dětský sluch Tamtam, které poskytuje služby rodinám s dětmi se sluchovým postižením z celé České republiky. Mezi nimi je i 22 rodin z Pardubického a Královéhradeckého kraje.

Na malé i velké návštěvníky čekal bohatý program, který se s ohledem na deštivé počasí odehrál ve vnitřních prostorách Integrační školky a rehabilitačního centra Lentilka. Nejprve si účastníci užívali veselý Cirkus Kus-Kus, interaktivní loutkové představení spolku Loutky v nemocnici. Děti u cirkusáků potkaly chytrou surikatu, zvědavou žirafu, se zatajeným dechem sledovaly výstup provazochodkyně a dokázaly, že umí být i zdatnými vzpěrači. Humorné a laskavé představení se spoustou písniček potěšilo i dospělé.

Následovala barevná sportovní, kreativní a naučná stanoviště, kde malí návštěvníci plnili nejrůznější úkoly. Pocvičili si prstovou abecedu, znaky z českého znakového jazyka a dozvěděli se spoustu zajímavostí o barvách. Zjistili také, že malovat se dá celkem na cokoli – ale rozhodně nejlepší je to na obličej. Jejich radostné tváře hrající všemi barvami toho byly důkazem!

Celé odpoledne bylo tlumočeno do českého znakového jazyka. Akci pro rodiny s dětmi uspořádal Tamtam v měsíci září, který si komunita neslyšících z celého světa každoročně připomíná řadou kulturních i osvětových akcí s cílem poukázat na specifické potřeby lidí se sluchovým postižením a na komunikační bariéry, s nimiž se musejí potýkají. 19. září letos například odstartuje Mezinárodní týden neslyšících, k jehož oslavám se připojují nejen lidé se sluchovým postižením, ale i jejich rodiny a organizace věnující se neslyšícím a jejich lidským právům. Vyhlásila ho Světová federace neslyšících.

„V ČR žije dle odhadů přes 500 tisíc lidí se sluchovým postižením, včetně dětí. Jde o 1 až 2 děti na tisíc narozených. Když se rodičům narodí miminko, je to velká radost. Jakmile však zjistí, že dítě má sluchové postižení, ocitnou se v náročné situaci. Pomoc získají právě v Tamtamu,“ vysvětluje Mgr. Jana Fenclová, ředitelka Centra pro dětský sluch Tamtam.

Tamtam pomáhá rodinám dětí s vadami sluchu již 32 let. Poskytuje jim komplex bezplatných a vzájemně provázaných sociálních a poradenských služeb a podporuje je v hledání cesty ke komunikaci a k všestrannému rozvoji dítěte. Pomáhá snižovat a minimalizovat sociální vyloučení těchto rodin a zvládat náročnou životní situaci spojenou s handicapem. Podporuje také rozvoj komunikačních dovedností prostřednictvím výchovných a vzdělávacích činností tak, aby rodina mohla žít běžným způsobem života. V Pardubicích nabízí Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi od 0 do 18 let, jejichž součástí jsou pravidelná skupinová setkávání rodin, ale také individuální práce s rodinou, podpůrné rodičovské skupiny, besedy pro rodiče.

Tamtam letos pro rodiny z Pardubického a Královéhradeckého kraje uspořádal Velikonoční setkání v Podorlickém skanzenu v Krňovicích. Děti si vyrobily velikonoční dekorace a užily si muzikoterapii. Hrály na různé hudební nástroje, učily se vnímat jejich zvuk a vibrace, které vydávají.

K tradiční nabídce tamtamovských služeb v Pardubicích patří také interaktivní osvětové programy pro děti z mateřských a základních škol, podzimní pobyty pro rodiny s dětmi a týdenní letní integrační kurzy pro slyšící i neslyšící děti. Poslední proběhl letos v červenci a nesl se ve znamení Harryho Pottera. Zúčastnilo se ho 16 dětí ve věku 5 až 13 let.

Lucie Křesťanová