Nejprve škola pomáhala řešit populační vlnu, kdy se zde vyučovalo ve čtyřech paralelkách až 795 žáků. Později se vyprofilovaly hokejové třídy. V letech 1994 – 1995 došlo ke splynutí dvou škol a kolektivů, protože budova ZŠ Koněvovo / Zborovské náměstí byla v restituci vrácena kongregaci Salesiánů. Tak se tamější žáci a učitelé přesunuli na ZŠ Závodu míru a původní hokejové třídy byly nahrazeny jazykovými.

V uvolněné atmosféře demokratické společnosti škola začala pořádat motivační a didaktické Pedagogické dny, stala se školou ASPnet UNESCO, organizovala pro žáky výukové pobyty v zemích jejich jazykového zaměření. Žáci se úspěšně účastní předmětových olympiád, soutěže FVTM, pracují v pěveckém a divadelním souboru, věnují se sportu, charitativní činnosti – Stonožka, Adopce na dálku, mají vlastní rétorickou soutěž.

K dobré atmosféře školy přispívá i Žákovský parlament a školní knihovna.

Velkými změnami prošla i budova školy. Byly vyměněny chátrající stoupačky, rekonstrukce proběhla v elektroinstalaci a osvětlení, jsou tu dvě učebny PC, tabletová třída, do většiny kmenových tříd se instalovaly interaktivní tabule, nově byla vybavena jídelna.

V roce 2013 byla celá budova zateplena a dostala nová okna a žaluzie, opravena je střecha budovy, došlo i na bezbariérovou úpravu a nový povrch venkovních hřišť i běžeckého oválu. V roce 2018 byly nově vyprojektovány a zařízeny odborné učebny, internetová konektivita celé budovy a další úpravy venkovního areálu.

Čtyřicet let školy chceme oslavit nejen interně, ale podělit se o vzpomínky s absolventy a jejich rodiči, s učiteli i se všemi přáteli této krásné školy na břehu Labe.

1. října 2019 uspořádáme malé žákovské matiné před zahájením výuky a odpoledne v 16 hodin zveme všechny dospělé příznivce na slavnostní kulturní program s prohlídkou všech prostor školy. Rádi se po letech setkáme s našimi nadanými žáky, z nichž vyrostly významné osobnosti: např. televizní hlasatelka Jolana Voldánová, herečka Klára Sedláčková (Oltová), politik Jakub Rychtecký, hokejista Petr Sýkora, žokej Jan Faltejsek, zpěvák Matěj Kettner a další.

Anna Kučerová, Ludmila Barvířová