Zaměřujeme se na přírodovědnou oblast, především na lesnictví, ekologii, včelařství, botaniku, zoologii a geologii. Hlavním účelem spolku Petrklíč je sdružovat lektory, předávat získané informace, pořádat přednášky, besedy a kurzy v Čechách a na Moravě.

Chtěli bychom oslovit všechny věkové kategorie od předškolních dětí až po seniory. Aktuální nabídku našich aktivit budeme zveřejňovat na našich facebookových stránkách a v budoucnu i na webových stránkách spolku Petrklíč. Ustanovující schůze byla doplněna odbornou exkurzí v Lázních Bohdaneč - výjimečné lokalitě nejen vodního ptactva. Navštívili jsme oboru s ukázkovými kusy lesní zvěře, zahlédli jsme daňky, muflony, jelena evropského a milu. Potvrdili jsme si, že je nutné stále se učit poznávat přírodu a vzdělávat nejen sebe, ale i druhé.

Za spolek Petrklíč Kateřina Sojáková