Jaká byla letos sklizeň v pardubickém okrese. „Kvůli deštivému počasí se sklizeň přibrzdila. Pole byla podmáčená a na některá z nich nebylo možné vyjet s technikou. Další vliv na zpoždění sklizně měl pozdní příchod jara. Žně tak byly v pardubickém okrese prakticky dokončené až v druhé polovině srpna. Sklizeň se dá považovat v dlouhodobém horizontu za průměrnou a co se týká kvality, spíše za podprůměrnou. U řepky olejné byly zaznamenány nižší hektarové výnosy ve srovnání s loňskou skutečností. Deštivé počasí však přálo plodinám, které slouží k výrobě objemných krmiv pro živočišnou výrobu. Chovatelé hospodářských zvířat se proto nemusí potýkat s nedostatkem objemného krmiva jako před dvěma lety,ʺ zhodnotil letošní žně ředitel Okresní agrární komory Pardubice Josef Štěpanovský.

V září se uskutečnil šestý ročník Okresních dožínek. Ty se po předešlých ročnících vrátily opět na pardubické závodiště a staly se součástí výstavy Koně v akci. Program byl již tradičně koncipován pro celou rodinu a vybrat si z něj mohl opravdu každý. Slunečné počasí tak přálo všem cca 2500 návštěvníkům.

Špičkové občerstvení zajistilo Zemědělské družstvo Rosice u Chrasti a účastníci potravinářské soutěže MLS Pardubického kraje.

Majka Schilllerová