Letní měsíce většina z nás tráví odpočinkem. Naši zemědělci ale právě v tomto období sklízejí plody své práce. Každým rokem je průběh sklizně jiný v závislosti zejména na počasí. „Ten letošní se od začátku vyznačoval deštivým počasím, které sklizeň přibrzdilo. Pole byly podmáčená a na některá z nich nebylo možné vyjet s technikou. Další vliv zpoždění sklizně byl pozdní příchod jara. Žně tak byly v pardubickém okrese prakticky dokončené až v druhé polovině srpna. Sklizeň se dá považovat v dlouhodobém horizontu za průměrnou a co se týká kvality, spíše za podprůměrnou. U řepky olejné byly zaznamenány nižší hektarové výnosy ve srovnání s loňskou skutečností. Deštivé počasí však přálo plodinám, které slouží k výrobě objemných krmiv pro živočišnou výrobu. Chovatelé hospodářských zvířat se proto nemusí potýkat s nedostatkem objemného krmiva, jako před dvěma lety,ʺ hodnotí letošní žně ředitel Okresní agrární komory Ing. Josef Štěpanovský.

Každým rokem jsou specifické podmínky, se kterými je třeba pracovat. Po jejich zvládnutí je čas bilancovat a završit tak důstojně a příjemně sklizeň.

Stavba Kyjevská.
Nadjezd Kyjevská. Podívejte se s fotografem na sledované staveniště

Okresní agrární komora Pardubice ve spolupráci se Zemědělským svazem Pardubice, Dostihovým spolkem a.s., Cereou a.s., Zemědělským družstvem Rosice, městem Pardubice a dalšími si Vás tedy touto cestou dovoluje pozvat na šestý ročník Okresních dožínek, které se budou konat v neděli 12. září 2021 mezi 10. a 17. hodinou v areálu Pardubického dostihového závodiště. Vstup do areálu a většina atrakcí je zdarma.

Opět je připraven program pro celou rodinu. Děti se mohou těšit na živá hospodářská zvířata a ukázku zemědělské techniky, kterou se budou prezentovat podniky našeho okresu. Dostihový spolek připraví výstavu koní plemene Hafling, mistrovství ČR v ovladatelnosti koní s kládou a ukázku ekologického zemědělství. Po dostihové dráze vás sveze „Konibus“. Ve 13.15 hodin děti čeká loutková pohádka O neposlušných kůzlátkách. Další atrakcí také jistě budou šlapací a elektrické traktůrky, skákací hrad, modely trucků, lukostřelba, malování na obličej, dílničky a další, zejména různé soutěže. Tyto atrakce jsou zdarma. Soutěže pro děti v rámci projektu „Zemědělství žije“ pro nás připraví Zemědělský svaz. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů zajistí pro děti lesní pedagogiku.

Velitel nastoupené pěší roty Aktivní zálohy poté podal hlášení o připravenosti jednotky ke slavnostnímu aktu.
Jméno legionáře Karla Bezdíčka nebude zapomenuto. Dál ho ponesou Aktivní zálohy

Po celý den bude také možnost vyzkoušet si jezdecké dovednosti na elektrickém býkovi a v 16. hodin pak ti nejlepší budou bojovat o předuzenou kýtu. Další ceny jsou připraveny pro nejlepšího dojiče/dojičku. Zpestřením dožínek bude také kvízová soutěž o ceny – předuzená kýta, modely zemědělské techniky a další. V průběhu dne stačí vyplnit soutěžní kupón. Jestli se štěstí usměje právě na Vás, budete vědět na konci dožínek.

Celodenní program bude opět protkán hudebními vystoupeními kapely Agnes a country skupiny Medvědi.

Ve 13 hodin proběhne předání dožínkových věnců a vystoupení folklorního souboru Radost.

Špičkové občerstvení zajistí Zemědělské družstvo Rosice u Chrasti a účastníci potravinářské soutěže MLS Pardubického kraje.

Majka Schillerová