Sloužil též v České Třebové, Lanškrouně, Přelouči, Čáslavi a v Žamberku. V Pardubicích se činorodě podílel na kulturním životě, byl i aktivním členem Sokola.

Přednášel pro veřejnost, po roce 1989 na školách vyučoval o církevní historii a křesťanském myšlení. Působil i jako jeden z členů Střediska křesťanské pomoci, duchovenskou službu konal i ve věznici. Každého, kdo ho znal, prosíme o tichou vzpomínku a modlitbu.

ThDr. Jan Rokyta