V sobotu 10. prosince si obyvatelé Rohovládovy Bělé připomenuli  80. výročí  transportu našich bývalých židovských 
spoluobčanů do Terezína. Jednalo se o pět osob, jejichž jména jsou uvedena na pamětní desce. Všichni byli v příbuzenském vztahu s Gedudigerovými, kteří byli více jak 120 let významným rodem naší obce. Desku odhalili bratři Starkovi, jejichž maminka pocházela z rodu Geduldiger- Bělský.                                    

Petr Černý, kronikář obce