Titulek z jisté řady populárně-naučné literatury jsem si nepůjčila náhodou. Výzkumy ze silničního provozu opakovaně ukazují, že muži a ženy se v autě chovají jinak. Mezi mužským a ženským stylem řízení existují reálné rozdíly. Na rozdíl od senzacechtivých bestsellerů zde však nebudeme pátrat po příčinách tohoto jevu, ať už se skrývají v naší biologii, či výchově plné genderových stereotypů. A už vůbec se nebudeme vymlouvat na to, že jsme k mužskému či ženskému chování přírodou předurčeni. Podíváme se na prostou řeč čísel, z níž si mohou nejeden podnět k zamyšlení odnést jak pánové, tak dámy.

Muži, ženy a nehody

Výsledky rozsáhlého výzkumu o dopravním chování žen a mužů přinesl magazín Statistika & My v roce 2021. V České republice bylo za rok 2020 evidováno 64 781 dopravních nehod způsobených řidičem nebo řidičkou osobního vozidla. Ženy byly na vině ve 32 % případů. Zraněním nebo úmrtím skončilo 8 393 nehod, zde byl podíl zaviněný ženami 38,3 %. Z těchto čísel se rozdíl zatím příliš zásadní nejeví a klidně by mohl být zapřičiněn menším počtem aktivních žen-řidiček na silnicích.

Podíváme-li se však na data Ministerstva dopravy shrnující údaje o smrtelných nehodách, uvidíme překvapivý detail. Dlouhodobě je podíl žen na celkovém počtu usmrcených při dopravních nehodách asi 24 procent.

Proč ženy zmatkují a muži jezdí rychleProč ženy zmatkují a muži jezdí rychleZdroj: Mnisterstvo dopravy

Ženám překáží strach, mužům ego

Na otázku, proč se v případě těch nejvážnějších nehod podíl žen snižuje, nám možná odpoví bližší pohled na chyby, jichž se muži a ženy za volantem dopouštějí. Podle poznatků Evropské rady pro bezpečnost silničního provozu (ETSC) ženy nadprůměrně často bourají na křižovatkách z důvodu špatného vyhodnocení dopravní situace, pomalu nebo naopak přemrštěně reagují na hrozící nebezpečí, zkrátka častěji než muži jednají nepředvídatelně a zmatkují.

Naproti tomu muži mají na seznamu nejčastějších hříchů nepřiměřenou rychlost, předjíždění v nepřehledných úsecích nebo za snížené viditelnosti. Selský rozum napovídá, že z první skupiny - byť je v každodenním provozu možná otravnější - vzejdou spíš zmuchlané plechy, zatímco z druhé oběti na životech.

Respekt k pravidlům

Svůj podíl na příznivějších výsledcích řidiček má také disciplinovanost a zodpovědné chování. Například průzkum o využívání bezpečnostních pásů ukázal, že problém s poutáním mají z 91 % muži a jen z 9 % ženy. Také z Hloubkové analýzy nehod plyne, že nepřipoutaný muž je jevem dvakrát častějším než nepřipoutaná žena. Také řízení pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky se z 90 % dopouštějí muži.

Podíváme-li se mužům a ženám na bodová konta, zjistíme, že v roce 2021 bylo z celkového počtu dvanáctibodových řidičů 91,5 % mužů a 8,5 % žen.

Suzuki Superřidička
Smyky, slalom i losí test: Řidičky pilovaly své umění v Mostě

Častěji bourají, častěji umírají

Doslova ohroženým druhem jsou na silnici mladí muži do 24 let, kteří zároveň představují největší riziko pro své okolí. V roce 2020 si připsali na vrub každou šestou oběť dopravních nehod u nás. Pravděpodobnost, že nehoda zaviněná mladým řidičem bude smrtelná, je o 43 % vyšší než u řidičů nad 24 let.

Zároveň se u mužů ve věkové kategorii 18-24 let v rámci EU podílejí dopravní nehody na všech příčinách smrti z celé čtvrtiny.

Co si z toho odnést?

Jsou tedy, nebo nejsou ženy bezpečnějšími řidičkami? Evropská rada pro bezpečnost silničního provozu uvádí, že pokud by všichni ve svých konkrétních zemích užívali silnice tak bezpečně jako ženy, poklesla by úroveň mortality dopravních nehod na hodnotu o cca 20 % nižší, než v průměru činí u Švédska, Velké Británie a Nizozemska, tedy států s nejpříznivějšími statistikami dopravních nehod na světě. „V tomto poznatku vidím velký potenciál pro zapojování žen do dopravně bezpečnostních kampaní a aktivit. Ženy totiž mohou výrazně ovlivnit chování svých partnerů na silnicích,“ dodává Roman Budský z Platformy VIZE 0, která se bezpečností na silnicích a prevencí dopravních nehod dlouhodobě zabývá.

Použité zdroje: Statistika & My, 10/21, Ministerstvo dopravy a Centrum dopravního výzkumu, ETSC a Roman Budský, Opojištení.cz, červen 2021