Žáci základních a středních škol z celého kraje mají možnost podívat se a vyzkoušet si práci v zajímavých oborech, firmách a institucích. Zároveň získávají základní sociálně-právní přehled, který by měl být nezbytnou výbavou každého absolventa střední školy. Od zahájení projektu dostalo šanci zapojit se již více než 800 žáků ze škol v Pardubickém kraji.

„Realizací projektu je podporována individuální profesní příprava žáků s aktivní účastí potenciálních zaměstnavatelů," říká Jana Pernicová, náměstkyně hejtmana Pardubického kraje zodpovědná za školství, kulturu a památkovou péči, a dodává: „Snahou projektu je mimo jiné i eliminování odlivu kvalifikované pracovní síly z území Pardubického kraje."

Jakým způsobem jsou naplňovány cíle projektu? „Prostřednictvím dvou klíčových aktivit, kterými jsou odborné stáže a semináře sociálně-právního minima, bude na konci projektu podpořeno celkem 1100 žáků ze základních a středních škol v Pardubickém kraji," doplňuje manažerka projektu Jarmila Krejčí.

Prostřednictvím odborných stáží získávají žáci předposledních ročníků základních a středních škol informace nejen ke zkvalitnění své profesní přípravy, ale i teoretické a praktické dovednosti, které jim pomohou stát se v budoucnu vhodnými kandidáty pro získání zaměstnání v dané oblasti.

Část dne ve firmě

„Informace jsou podávány ze strany odborných pracovníků zážitkovou formou, nikoliv způsobem, kterému jsou navyklí ze školních lavic," vysvětluje manažerka aktivity Jana Pašťalková.
Stáže umožní žákům strávit část dne ve firmě, organizaci či instituci, která působí na trhu práce v oblasti jejich zájmu.
Žáci se tak seznamují s potenciálními zaměstnavateli a informují se o možnostech budoucího povolání.

Individuální přístup

„Stáže se konají ve skupince tří žáků a tím je jim zajištěn individuální přístup," doplňuje Jana Pašťalková.

Cílem seminářů Sociálně-právního minima absolventa střední školy určených pro žáky posledních ročníků středních škol je seznámit žáky s povinnostmi, které vyplývají z ukončení středoškolského studia. „Semináře se konají ve čtyřech blocích na téma První zaměstnání, Nezaměstnaný absolvent, Začínající podnikatel a Práce v zahraničí. Ve druhé části si žáci formou praktických příkladů prohlubují nově získané znalosti," podotýká manažerka Petra Srdínková, která tyto semináře organizuje.
Projekt realizuje Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje.

Od jeho počátku do konce května 2014 se uskutečnilo již 44 odborných stáží a 37 seminářů.