Letos v únoru byl hejtmanem Pardubického kraje zvolen Ivo Toman (ODS), který nastoupil po zemřelém Michalu Rabasovi. Věkově i funkčně je nejmladším hejtmanem v republice. Dvaačtyřicetiletý absolvent Stavební fakulty ČVUT Praha svoji původní profesi projektanta Stavoprojektu Choceň změnil za politiku, ve které se pohybuje od roku 1992, kdy se stal poslancem Federálního shromáždění.

Od samého počátku nového uspořádání krajů a vzniku samostatného Pardubického kraje je zřejmá velice dobrá koaliční spolupráce. Můžete ji ze svého hejtmanského pohledu zhodnotit v této době, těsně před krajskými volbami?
Spolupráce ODS a KDU-ČSL funguje v Pardubickém kraji už osm let a funguje i nyní krátce před volbami. Vicehejtman Roman Línek je pro mne partnerem, kterému důvěřuji. Mám čisté svědomí, že je za námi spousta dobré práce a trochu mne mrzí, že to někteří lidé nevidí. Opozice nás často
napadá, kritizuje naši práci, ale ještě jsem od nich neslyšel návod, jak všechny ty kritizované věci dělat lépe.

Z Pardubic by se měla stát velká dopravní křižovatka především díky spádovému logistickému terminálu, který propojí všechny druhy dopravy.
Jde o takzvané multimodální logistické centrum, které by na okraji Pardubic mělo propojit silniční, železniční, leteckou a vodní dopravu. Realizace projektu by přinesla celému regionu možnost rozvoje, investiční příležitosti a Pardubicím by navíc ulehčila v přetížené dopravě, protože řeší i napojení silnic mimo centrum města. Jako kraj jsme připraveni tento projekt uskutečnit, a to i přes současnou komplikaci v projektu splavnění Labe. Pardubice totiž leží na výhodném logistickém místě – jsou napojeny na dálnici, jsou železničním uzlem a mají mezinárodní letiště. Už chybí jen ten koncový přístav na Labi…

Další hodně diskutovanou stavbou je vybudování silnice R 35. Jaký je stav v současné době?
Máme schválený územní plán Pardubického kraje s trasováním R35 v jižní variantě a výstavba této komunikace je v plném proudu. V oblasti Opatovic nad Labem Ředitelství silnic a dálnic staví obří dopravní uzel včetně prvního úseku R35 ze Sedlic do Opatovic. Tento úsek R35 propojí dálnici D11 se čtyřpruhem mezi Pardubicemi a Hradcem Králové na silnici I/37. Pokud vše půjde podle plánů, mohla by být tato důležitá komunikace dokončena v celé své délce nejpozději v roce 2017. Současně také plánujeme o trasování přivaděčů, které by měly na tuto komunikaci napojit region Orlickoústecka.

Blíží se krajské volby, ve kterých budete usilovat o opětovné zvolení do funkce hejtmana. Pokud se vám to podaří, můžete prozradit už teď, co občanům Pardubického kraje ve svém novém funkčním období nabídnete?
Chtěl bych pokračovat ve své práci a dokončit rozjeté projekty - třeba modernizaci krajské silniční sítě, kterou mám na starosti. Mým cílem budou snahy o vyrovnané hospodaření nemocnic i celého kraje, rád bych přispěl k realizaci plánů vzniku krajského soudu a krajského policejního ředitelství, aby náš kraj byl opravdu plnohodnotným regionem. Těším se na okamžik, až se po nové silnici R35 projedou první řidiči. Funkci hejtmana chápu jako službu občanům. Každý z obyvatel našeho kraje je pro mne důležitý, snažím se naslouchat názorům a přáním všech. Domnívám se, že disponuji smyslem pro dobro a spravedlnost a právě dobro a spravedlnost nabízím občanům.

(iš)