„Na fotbalovém životě v kraji se budou podílet všechny kluby. Pro příští Valnou hromadu už nechci řešit nějaký výběr klubů,“ říká Živný v rozhovoru.

Jak byste ještě zhodnotil průběh Valné hromady OFS Pardubice?

Průběh byl poznamenán tím, že nemohlo přijet vyjádřit názor několik klubů. Díky tomu, že některé tělovýchovné jednoty mají například v revizní komisi spolku někoho z jiného sportovního odvětví a ti nejsou členy FAČR. Kdyby byla vůle, tak mohli lidé z těchto klubů na Valné hromadě (VH) hlasovat. O všem na návrh mandátové komise hlasuje VH, tedy zástupci přítomných klubů a ti by je k vlastnímu hlasování určitě připustili. Nechápu, proč u prezence stojí dva najatí vyhazovači a ti mají za úkol ani k prezenci nepustit zástupce klubů s výše zmíněným problémem. O tom, jestli mohou jejich zástupci nakonec volit, rozhoduje na návrh mandátové komise samotná VH. Bohužel to v reálu proběhlo jinak. Pak tu byl podraz na Choltice.

Co tím myslíte?

Jejich zástupce neměl razítko na delegačním lístku, takže odjel obratem pro razítko. Ovšem když se vrátil, tak mu zamkli před nosem, že přijel pozdě a do areálu již nebyl vpuštěn. To byla velká podpásovka. Valná hromada proběhla nakonec částečně podle programu. Nedošlo na změnu stanov.

Tato změna byla navržena právě kvůli tomu, co jste popisoval na začátku. Tedy aby pro příště bylo upraveno, kdo z klubu musí být členem FAČR. Zástupci klubů se ovšem vyjádřili, že o tom hlasovat nechtějí…

Proti textu návrhu změny stanov nikdo nic moc neměl, ale rozdat text změn chvilku před vlastním zahájením VH, to svědčí o všem. Ke stanovám se bude muset udělat mimořádná VH, zřejmě někdy před pracovním aktivem klubů a plánované úpravy stanov dostanou k pročtení a diskusi kluby dopředu. Drahoslav Drábek (bývalý předseda) deklaroval, že chce svůj mandát dokončit bez problémů, ovšem samotná VH o tom zase tak docela nesvědčila. Byť musím konstatovat, že na předání všeho potřebného ohledně funkce předsedy jsme společně domluveni, zde by to mělo proběhnout bez problémů.

Ve volbě o post předsedy byl poměr hlasů 43:7. Co jste říkal tomuto výsledku?

Jedná se o velice silný mandát a já za něj přítomným klubům moc děkuji. Hlasování je tajné, takže jsem byl vcelku nervózní, což je logické. Každopádně se jednalo o vysoké vítězství, které mě motivuje o to více k práci pro okresní fotbal. Mojí výhodou je, že jsem již více než deset let předsedou TJ Sokol Semín, klubu hrajícího okresní soutěže nejen dospělých, ale i v přípravkách, žácích či veteránech. Mám tak přehled o tom, co okresní kluby trápí a v čem potřebují součinnost od OFS.

Výkonný výbor bude fungovat v týmu, s jakým jste do voleb šli. Může práci zahájit tak, jak jste plánovali?

Za to jsem velice rád. Řízení každé organizace není o jednotlivci, ale o správné součinnosti lidí celého týmu. Vážím si toho, že delegáti VH dali důvěru nejen mně, ale rovněž ostatním lidem, se kterými chci spolupracovat na řízení okresu.

Už před volbami jste naznačili, jakým způsobem budete mít ve Výkonném výboru rozdělené role…

První zasedání proběhlo hned v týdnu po Valné hromadě. Věděli jsme, jakou chceme jít cestou a toho se držíme. Došlo na výběr předsedů jednotlivých komisí, o čemž již byly kluby informovány. Došlo taky na zřízení nových komisí – marketingové, veteránské a ženského fotbalu. Všichni členové nyní pracují na návrhu složení jednotlivých komisí. Tento návrh se bude projednávat na VV v příštím týdnu.

Co dále vzešlo z vašeho prvního jednání?

Došlo k volbě místopředsedy OFS, zvolený byl David Martínek. Hostem zasedání VV byli rovněž všichni zástupci Revizní komise, kteří nás informovali, že jejich předsedou byl zvolen Luboš Pilař. Rovněž byl odsouhlasen v pozici sekretáře OFS Lukáš Ouředník a v pozici ekonoma Jaroslav Čepčář. Potvrzen byl náš závazek, že zápisy z jednání orgánů OFS budou zveřejněny nejdéle do tří pracovních dnů od termínu jednání. Za tímto účelem vyšel pokyn k vybudování nového webu OFS.

close René Živný info Zdroj: Archiv zoom_in René Živný

Fotbalové soutěže se v současné době nehrají. Na co se nejdříve zaměříte?

Nyní máme plnou hlavu práce s převzetím agendy OFS, tvorby komisí a dalších věcí s tím souvisejících. Každopádně se díváme kupředu i na případné rozvolňování. Bohužel dle aktuálních informací to na regulérní dohrání letošní sezony nevypadá. I tak připravujeme organizaci turnajů pod záštitou OFS na červen, podobně jako tomu bylo v loňském roce. Komise mládeže dostala pokyn k přípravám letních kempů OFS a rovněž turnajů přípravek OFS. Jsem nyní se členy VV a předsedy komisí v každodenním kontaktu a jsme připraveni okamžitě reagovat na aktuální situaci.

Dalším krokem je kandidatura na předsedu Krajského fotbalového svazu. Dle zveřejněných kandidátek jste jediným uchazečem o post předsedy. Čekal jste to?

To jsem rozhodně nečekal.

Současný šéf KFS Michal Blaschke už neobhajoval ani post předsedy OFS Ústí nad Orlicí. Co tomu říkáte?

To je každého věc. Já asi nemám potřebu to komentovat.

Co vlastně znamenají výsledky okresních voleb směrem k volbám na KFS?

Že jsem dostal nominaci od všech čtyř okresních organizací fotbalu v regionu na předsedu KFS, tudíž velice silný doporučující mandát.

Co byste chtěl fotbalu v celém kraji nabídnout?

Především to, že se všechny kluby budou podílet na fotbalovém životě v kraji. Chci, aby na příští Valnou hromadu bylo již umožněno přijet všem klubům a ne řešit nějaký výběr. Ať si každý řekne, co ho trápí. Určitě nebudu určovat takové tzv. netransparentní blbosti o tom, že se bude hrát s jednou značkou balonů apod. Ať si každý vybere, do čeho chce kopat. Mám v plánu zrušit penalty v případě remízového stavu na konci utkání. A hlavně kluby budou vědět, z čeho a jak se financuje krajský fotbal, na co se peníze používají. Cílem je maximální spolupráce s kluby. Ty musí vědět, že když je něco trápí, potřebují s něčím poradit, že je tu krajský fotbalový svaz jako servisní organizace. A na ten se mohou kdykoliv obrátit.