Všechno se pomalu vrací do normálu. Nouzový stav skončil, což je signál pro obnovení fotbalového hnutí. Jeho činovníci ale nezaháleli ani v době karantény. Výsledkem je řada nových informací.

VÝKONNÝ VÝBOR OFS

Rozhodnutí činovníků nejvyšší instance Okresního fotbalového svazu.

- jednomyslně schválili rozšíření počtu týmů ze čtrnácti na šestnáct v okresním přeboru mužů na ročníky 2020/2021 a 2021/2022 (vše dle Rozhodnutí VV FAČR o ukončení SR 2019/2020 a souvisejících opatřeních v bodech 4. a 5., potažmo dle podaných přihlášek klubů do jednotlivých soutěží), tzn., že právo postupu do vyšší soutěže mají první dva celky III. třídy a vítězové IV. tříd, nikdo nesestupuje
– ostatní soutěže dospělých budou ve standardním počtu 14, soutěže mládeže dle přihlášek do soutěže
– VV OFS zrušil pro soutěžní ročník 2020/2021 povinnost úhrady startovného
– kompenzační poplatky (ČOS, chybějící družstva mládeže, atd.) budou pro soutěžní ročník 2020/2021 sníženy na polovinu
– termín podání přihlášek pro nový SR 2020/2021 byl stanoven do dne 17.6. 2020
– VV OFS přijal Rozhodnutí VV FAČR o změně Soutěžního řádu (ohledně termínu podání přihlášek, losovacího aktivu a zpětvzetí přihlášek) a změně Disciplinárního řádu (amnestie trestů)
– VV OFS schválil navržené kroky pro „znovunastartování“ fotbalové činnosti v rámci okresu.

SPORTOVNĚ TECHNICKÁ

Informace ze Sportovně technické komise jejíž předsedou je sekretář OFS Lukáš Ouředník.

- průběžná příprava a schvalování propozic nemistrovských turnajů a přátelských zápasů všech kategorií
– schválen Letní pohár senátora Miroslava Antla pro 20 okresních týmů (rozlosování do skupin a termíny zaslány přihlášeným klubům)
– schváleny propozice turnaje pořádaného TJ SK Tetov (za účasti čtyř celků z OFS Pardubice, tří z OFS Kolín a tří z OFS Hradec Králové)
– příprava Finálového turnaje mladších a starších přípravek ve spolupráci s Komisí mládeže
– příprava nového soutěžního ročníku 2020/2021
– předložen návrh Termínové listiny OFS pro podzim 2020 – schválení VV proběhne per rollam v návaznosti na vyšší složky FAČR
– problematika digitalizace členství FAČR (zadávání a verifikace e-mailových adres všech členů FAČR) – termín prodloužen do konce roku,
– pracovní aktiv OFS s kluby dne 7.7. 2020 od 17 hodin v Černé za Bory (sál Restaurace U Kosteleckých) – zůstává v platnosti (s ohledem na aktuální situaci a vývoj ve fotbalovém hnutí nepůjde v daném termínu o aktiv losovací, ten se uskuteční elektronicky v návaznosti na aktivy vyšších složek FAČR),
– na vědomí vzata změna sekretáře v TJ Sokol Živanice
– na vědomí vzata novelizace legislativních předpisů z VV FAČR.

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

Informace z Disciplinární komise, kterou má na starost Petr Valenta.

– v návaznosti na změnu v Disciplinárním řádu FAČR § 119, odst. a) rozhodla DK OFS o amnestii všech disciplinárních trestů (viz. samostatná zpráva DK č. 01/20 na úřední desce OFS)
– nebude tudíž žádný převod trestů pro podzimní část soutěžní ročník 2020/2021.

KOMISE ROZHODČÍCH

Informace z Komise rozhodčích, které předsedá Kamil Schmeiser.

- schváleno obsazování přípravných zápasů.
– schváleno obsazování nemistrovských turnajů pořádaných OFS a TJ SK Tetov (delegace trojice rozhodčích)
– VV OFS schválil úhradu tabulkových paušálů + cestovného v rámci turnajů z vlastních zdrojů
– aktuální stav rozhodcovského sboru v květnu 2020 je 40 rozhodčích
– trvá nábor a doplňování listiny rozhodčích.

KOMISE MLÁDEŽE

Informace s komise mládeže, které šéfuje trio Kamil, Řezníček, David Martínek, Lukáš Daněk
– vyhodnocení aktuální situace po postupném uvolňování mimořádných opatření pro kluby mládeže
– klubům doporučeno zajištění přípravných zápasů při zachování aktuálního Desatera chování na hřišti (viz. web fotbal.cz)
– příprava Finálového turnaje přípravek U9 a U11 (2 termíny – červen 2020), přihlášeno 8 resp. 10 týmů, propozice připraví KM ve spolupráci s STK OFS
– příprava skladby soutěží mládeže pro SR 2020/2021
– informace o aktuální situaci ohledně trenérských licencí
- kemp talentované mládeže OFS proběhne v Horním Jelení v termínu 27. 7. – 31. 7. 2020.

PŘIPRAVOVANÉ AKCE

Okresní svaz žije přítomností a myslí i na budoucnost…

– VII. Galavečer okresního fotbalu OFS Pardubice v původním termínu 19.6. je přeložen o rok na červen 2021,
– Letní aktiv s kluby OFS dne 7. 7. zůstává v platnosti
– finálové turnaje mladších (U9) a starších (U11) přípravek – budou uspořádány v měsíci červnu 2020 ve dvou různých termínech a ve dvou různých areálech
– Letní kemp fotbalových nadějí 2020 v termínu 27. – 31. 7. 2020 s místem konání v RZ Tramtáryje (bývalé RZ Radost) Horní Jelení – zůstává v platnosti (Přihlášky zájemců jsou stále přijímány, viz. kontaktní údaje v letáku, který je mj. umístěn na ÚD OFS + v sekci dokumenty)
– zahájen Projekt na dárcovství krevní plazmy mj. s možností zapojení se členů fotbalových klubů OFS do soutěže, přičemž je zároveň možnost získat podporu pro své kluby, zejména pak podporu pro rozvoj mládežnického fotbalu. Bližší informace byly zaslány klubům.

Letní pohár senátora Antla už leží na stole

Základní pravidla

Přihlášené kluby nehradí žádné startovné.

Úhrady za rozhodčí delegované KR OFS hradí OFS (paušál 240/155/155 + cestovné), v první fázi po zápase na základě formuláře výplatnice uhradí částky rozhodčím pořadatelské kluby, kterým to bude 7.7. na Aktivu klubů a na základě správně vyplněných výplatnic OFS v hotovosti vyplaceno zpět.

Rozhodčí budou nasazovaní ve trojicích tak, aby v jednom dni o víkendu odřídila jedna trojice dvě utkání na sebe časově navazující v rozumné dojezdové vzdálenosti.

Termíny zápasů si bude určovat domácí klub, ale vzhledem k nasazování rozhodčích může dojít k úpravám termínu po dohodě s STK OFS, která je řídícím orgánem turnaje.

V případě vyloučení, či jiných disciplinárních prohřešků, bude toto standardně projednáváno v rámci DK OFS v souladu s Disciplinárním řádem FAČR a Rozpisem soutěží OFS Pardubice.

Zápasy a tím pádem ani zápisy o utkání nemohu být vedeny v Informačním systému FAČR.

Před zápasy tedy bude nutné vedoucími jednotlivých družstev řádně vyplnit tiskopis Zápisu o utkání (ZOU).

Do ZOU bude moci být pro jeden zápas napsáno standardně 18 hráčů, vč. brankářů a bude se moci využít institut „opakovaného střídání“ (dle RS OFS čl. 16), tedy střídání pouze v přerušené hře a v posledních deseti minutách pouze dvakrát.

• Všichni hráči a funkcionáři družstev uvedení v ZOU musí být platnými členy FAČR a hráči registrováni v daném klubu s výjimkou dvou hráčů v ZOU, kteří mohou být testováni na základě dokumentu povolující start za jiný klub od mateřského klubu. Dokument musí být zaslán STK OFS do začátku turnaje, nejpozději tedy do pátku 5. června 2020 a platí pro dva hráče na každý zápas pro celý turnaj.

Soupisky se nepředkládají, ale pro přihlášené B týmy je platná soupiska A týmu zadaná do IS před jarní částí sezony 2020, ze které mohou být v jednom zápisu uvedeni vždy jen dva hráči.

Za správně a bezchybně vyplněný ZOU zodpovídá hlavní rozhodčí a vedoucí mužstev. Po utkání je povinností dodat ZOU na sekretariát OFS (zodpovídá HR či domácí klub).

Výsledky a tabulky skupin povede STK textově a po každém víkendu (kole) bude klubům zaslán aktuální stav.

Za výhru se udělují tři body, za remízu jeden. Při nerozhodném výsledku budou prováděny pokutové kopy.

O konečném pořadí v tabulce po základní části rozhodují tyto faktory: 1. Počet bodů, 2. V případě rovnosti bodů rozhoduje počet bodů ze vzájemného zápasu, 3. Brankový rozdíl ze vzájemného zápasu, 4. Vyšší počet vstřelených branek ze vzájemného zápasu, 5. Vyšší brankový rozdíl ze všech zápasů, 6. Celkový vyšší počet vstřelených branek v soutěži, 7. Los.

Vystoupí-li družstvo z rozehrané soutěže, bude potrestáno administrativní pokutou ve výši 3.000 Kč do Sběrného účtu klubu v IS FAČR.

Nedostaví-li se jakékoliv družstvo k zápasu, či bude zápas nedohrán pro malý počet hráčů, bude zápas kontumován v poměru 0:3 a družstvo bude navíc potrestáno administrativní pokutou ve výši 1.500 Kč do Sběrného účtu klubu v IS FAČR.

Hraje se dle všech platných Předpisů FAČR a Rozpisu soutěží OFS Pardubice 19/20.

Dále je nutno se řídit dle aktuálního Desatera chování se na hřištích (viz. web fotbal.cz) a dodržovat veškerá nařízení vládních orgánů.

Rozlosování

Skupina A: SK Holice B, TJ Sokol Roveň, FK Horní Ředice B, TJ Jaroslav, AFK Horní Jelení. Skupina B: TJ Paramo Pardubice, SK 1.FC Mikulovice, SK Starý Mateřov, TJ Valy, TJ Sokol Staré Hradiště. Skupina C: SK Nemošice,. SK Pardubičky B, AFK Ostřešany, SK Býšť, TJ Sokol Dříteč. Skupina D: TJ Sokol Kojice, 2. SK Řečany nad Labem, TJ Sokol Rohoznice, TJ Bukovka, SK Křičeň.

Základní termíny (1 zápas 2x45 minut):1. kolo: sobota – neděle 6. až 7.6., 2. kolo středa – středa 10. až 24.6., 3. kolo: sobota – neděle (13. až 14.6.), 4. kolo: sobota – neděle (20. až 21.6.), 5. kolo: sobota – neděle (27.až 28.6.).

Finálový turnaj (2 zápasy 2x30 minut): pro vítěze skupin na hřišti jednoho z týmů – sobota 1.8. Semifinále: vítězové skupina A – skupina D, vítězové skupina B – skupina C, o třetí místo: poražení ze semifinále, finále: vítězové ze semifinále.