Půl roku v roli okresního šéfa. V dubnu byl předsedou Okresního fotbalového svazu Pardubice (OFS) zvolen RENÉ ŽIVNÝ, který tak nyní společně s dalšími členy výkonného výboru vede fotbal v regionu.

Jaký byl uplynulý půlrok pohledem šéfa OFS?
Samozřejmě je vždy důležité v pořádku přebrat agendu od bývalého vedení, což se podařilo bez problémů. Pak už byl čas na nastavení systému dle představ nového výboru. Mám tu výhodu, že do VV OFS navolily kluby členy, se kterými jsem od začátku chtěl pracovat a tak musím říci, že jsme naladěni na společnou notu a spolupráce funguje. VV OFS se schází pravidelně jednou měsíčně a zveme také šéfa komise rozhodčích Kamila Schmeisera i členy Odvolací a revizní komise. Tím se zrychluje komunikace. Navíc dlouholetý sekretář OFS Lukáš Ouředník má mnoho zkušeností a podklady na jednání máme precizně nachystané.

Povedlo se nastartovat činnost všech komisí, jak jste si představoval?
Měli jsme určitou výhodu, že se hned po volbách do OFS kvůli covidu nehrála mistrovská utkání, a tak byl dostatek času na ustavení pracovních komisí. Kromě těch tradičních jsme vytvořili i některé nové – Komisi ženské kopané, Komisi veteránského fotbalu či Marketingovou komisi. Té se kupříkladu pod vedením Jaroslava Nováka podařilo prodat názvy všech okresních soutěží v rekordně krátké době, což považuji v “covidové“ době téměř za zázrak.

Jaké další změny se již povedlo realizovat?
My jsme od začátku deklarovali, že chceme především změnit přístup v aktivitě a informovanosti. Aktivitou se myslí četnost jednání Výkonného výboru a jednotlivých komisí, což se podařilo nastavit hned od počátku. Samozřejmě jednat můžete jak chcete, ale když se o výstupech nikdo nedozví, je to špatné. Proto se informace zveřejňují nejen na úřední desce na stránkách fotbal.cz, ale nově také na sociálních sítích OFS. A hlavně se podařilo vybudovat web OFS. 

Podstatnou zprávou je to, že se rozjely soutěže a stále se hraje. Jak vnímáte obnovení fotbalové činnosti?
Na rozjetí soutěží čekali všichni. Měli jsme trochu obavu, kolik se v reálu přihlásí družstev, ale dopadlo to nad očekávání. Vše zatím běží dobře. Určitě pomohlo i povolení souklubí pro soutěže dospělých. Ze začátku bylo zejména nutné aplikovat hygienická opatření během jednotlivých utkání dle aktuálních nařízení, což se přes počáteční obavy v rámci možností zvládlo. Podařilo se rozjet i soutěž veteránů, tak snad se nám podzim podaří v poklidu dohrát.

Naplno běží i soutěže mládeže, včetně obnoveného OP dorostu…
Obnovení soutěže dorostu bylo jedno z témat, s kterým jsme šli do voleb a jsem rád, že se povedlo tuto stěžejní mládežnickou kategorii velice kvalitně obsadit. Rovněž mám radost, že se nám ve spolupráci s klubem SK Lázně Bohdaneč podařilo rozjet turnajovým způsobem soutěž nejmladších přípravek U7.

Jak jste hodnotili vystoupení výběrů OFS Pardubice, které vyhrály meziokresní turnaj Pardubického kraje ve všech kategoriích?
To je důkazem toho, že se v našich okresních klubech pracuje s mládeží na velice slušné úrovni, za což patří poděkování především klubovým trenérům mládeže. Myslím si, že okresní komise mládeže pod vedením Kamila Řezníčka a Davida Martínka umí vlastní výběry skloubit a naladit na vítěznou notu. Mládeži ostatně ve Výkonném výboru OFS věnujeme hodně času a pořádáme pro ně nemálo akcí.

Jedním z problémů může být nedostatek rozhodčích, s nímž se potýká řada okresů. Co s tím?
Zde se jedná samozřejmě o celorepublikový problém. My v regionu to řešíme s komisí rozhodčích dnes a denně. Někteří rozhodčí musí za víkend zvládnout i pět utkání a to je samozřejmě moc. Snažíme se rozhodčí aktivně získávat, ale je tam velký úbytek od nových adeptů, a to díky vzrůstající agresivitě některých hráčů či diváků. Je neskutečné, co se na některých utkáních může udát. I rozhodčí jsou jen lidé, mohou chybovat, určitě to nedělají schválně. Množí se nám hrubé slovní útoky na rozhodčí ze strany diváků a bohužel i hráčů a realizačních týmů. Disciplinární komise má pokyn tyto delikty trestat co nejpřísněji. Zde jsme nastavili nulovou toleranci.

Spustili jste i projekt Síně slávy OFS. Přímo na hřišti jste ocenili první osobnosti okresu…
Ohlasy jsou pozitivní. Zatím se nám podařilo ocenit čtyři jubilanty – Josefa Radouše, Petra Cirkla, Františka Kovárníka a Petra Valentu. A některé oslavence do konce roku máme ještě nachystané. Všechny oceněné (od 70 let) uvádíme do Síně slávy OFS. Do budoucna věříme, že se pro ně najde místo i na novém fotbalovém stadionu v Pardubicích.

Co OFS chystá ještě do konce tohoto roku?
Především ve spolupráci s Krajským fotbalovým svazem doškolení trenérů licence C (26. listopadu), na což nebyl v minulém roce díky hygienickým opatřením prostor. Začátkem prosince se pak v hale na Dašické bude hrát turnaj mládežnických výběrů a pro zimní měsíce chystáme pro trenéry z okresu ukázku modelového tréninku některého z družstev FK Pardubice na umělce v Ohrazenicích.