Právo účasti na valné hromadě mělo 57 okresních klubů s hlasem rozhodujícím. Z toho se nedostavilo deset klubů, zástupci čtyř klubů neměli řádně vyplněné delegační lístky, tudíž se zúčastnili pouze jako hosté a neměli hlasovací právo. To nakonec mělo 43 klubů ze všech přítomných, což značí 91,5% a tak valná hromada byla usnášeníschopná.

Samotný program VH čítal 15 bodů, které byly bez změn schváleny. Řídícím VH byl zvolen sekretář OFS Lukáš Ouředník, sčitateli pánové Josef Ledajaks a Miroslav Svědiroh. Mandátovou komisi vedl jako předseda Ing. Filip Mezera (Sezemice) se členy Alešem Petrů (Řečany n. L.) a Janem Duškem (Přelouč). Návrhová komise pracovala ve složení Ing. Veronika Sehnoutková (SK Starý Mateřov), Mgr. Tomáš Rais (Rosice n. L.) a Zdeněk Nývlt (Holice).

Fotbalisté z okresních soutěží netrpělivě vyhlíží jarní část.
Napínavé boje i vyhrocené odvety. Očekávám zajímavé jaro, říká Ouředník

Po těchto povinných procedurách zazněla z úst předsedy René Živného Zpráva o činnosti VV OFS v roce 2023. Následovala další jeho zpráva tentokrát ta ekonomická o výsledcích hospodaření v roce 2023 a informace k rozpočtu pro rok 2024.
Dále zazněla Zpráva Revizní komise OFS za rok 2023, kterou přednesl její člen František Rais. Poté delegáti VH vyslechli hodnotící zprávy o činnostech všech odborných komisí, včetně mnoha statistik a zajímavých faktů.

Předposledním bodem bylo schválení usnesení VH ohledně všech věcí, které zazněly v jejím průběhu. To proběhlo bez problému hlasováním všech klubů s hlasem rozhodujícím. Příští Valná hromada v lednu 2025 už bude zase volební.

ilustrační foto
ANKETA DENÍKU: Nejoblíbenějším klubem okresu Pardubice je SK Nemošice

Poté již byla VH ukončena a po krátké přestávce pokračoval Aktiv s kluby OFS před jarní částí sezony 2024, kdy důležitým bodem byly informace Disciplinární komise, které přednesl její předseda Michal Buriánek. Zásadním pak bylo vystoupení předsedy STK OFS Lukáše Ouředníka, který kluby informoval o všech potřebných úkonech před zahájením soutěží. Zejména povinnost úhrady členství FAČR, přehled hlášenek, dále zadávání soupisek, či seznamů hráčů sdružených družstev mládeže apod. Komunikována byla i termínová listina OFS pro jaro 2024, kdy v soutěžích starších a mladších žáků bude následovat dvoukolová nadstavba mezi stejně umístěnými celky ve skupinách Holicko a Přeloučsko. Ohlášeno bylo odstoupení Řečan n. L. B ze soutěže IV. třídy Přeloučsko před jarní částí, naopak doplnění dvou týmů do soutěže mladších přípravek U9, kdy místo volného losu budou nově hrát Opatovice nad Labem ve skupině Holicko a Třemošnice B ve skupině Přeloučsko

Mimo to zazněly aktuální informace k průběhu OP Veteránů a losu čtvrtfinále Okresního poháru na víkend 16. - 17. 3., semifinále je v plánu na sváteční středu 8. května a finále se uskuteční v úterý 4. června stejně jako vloni v pardubické CFIG Areně.