A jdeme na to! O víkendu vypukne odvetná část v okresních fotbalových soutěžích. Tradičním předkrmem bývá jarní aktiv Okresního fotbalového svazu Pardubice se zástupci klubů. Skoro dvouhodinové jednání se týkalo mnoha aktuálních fotbalových témat.

Na úvod se svým příspěvkem vystoupil předseda OFS Pardubice Petr Valenta. Ten po přivítání všech zástupců okresních klubů (pět jich chybělo) seznámil účastníky s aktuálním děním od dvou valných hromad Fotbalové asociace České republiky až po současnou situaci na ústředí asociace. Dále upozornil na změnu sídla OFS Pardubice z Pernerovy ulice do tribuny Tesly Pod Vinicí. Tedy na stejné místo, kde sídlí Krajský fotbalový svaz a je registrační místo. Dále informoval o finanční situaci okresního svazu a dotacích pro oddíly na úrovni okresu. Kvitoval práci s mládeží a připomněl oddílům, které budou pořádat mládežnické turnaje, že mohou na tyto akce počítat s příspěvkem od OFS v řádech tisíců korun. V neposlední řadě nabídl zástupcům okresních klubů v případě zájmu účast na finále Pohárů České pošty, který se bude konat 2. května na náklady OFS.

Jako druhý vystoupil předseda komise rozhodčích František Vaniš. Ten účastníky aktivu informoval o semináři rozhodčích, který se konal v únoru. Všichni rozhodčí byli nově proškoleni, udělali test z pravidel fotbalu a do jarní části půjdou již s novými znaky rozhodčích FAČR. Dále oddílům připomněl povinnost předat sudím nejpozději patnáct minut před zápasem zápis o utkání A to již vyplněn se všemi náležitostmi. Kluby, jež zaslaly vetace na dané rozhodčí byly informovány, že tato skutečnost bude promítnuta do obsazení, které bude výhradně na webu OFS.

S trochou do mlýna přispěl rovněž předseda disciplinární komise Jiří Valenta. Přítomné seznámil s počtem vyloučených v podzimní části a připomněl postupy v disciplinárním řízení. Dále zástupce klubů upozornil na důkladné proškolení kapitánů mužstev, aby věděli jaká mají práva a povinnosti před, v průběhu a po skončení utkání. Zasedání DK OFS budou jako tradičně každý čtvrtek od 15 hodin.

Po něm přišel se svým příspěvkem David Martínek. Jako předseda trenérsko metodické komise informoval o úspěšném trenérském kurzu, jenž se konal v měsíci listopadu. Kromě doškolení trenérů s končící platností se vyškolilo hned dvacet sedm nových adeptů trenérského řemesla. Dále zastoupil i omluveného předsedu komise mládeže Kamila Řezníčka. Sdělil osazenstvu výsledky tří halových turnajů mládeže, které se konaly tuto zimu v hale na Dašické. Dále přítomným naservíroval výsledky z podzimní části turnajů okresních výběrů. Jejich pokračování bude 1. května v Ústí nad Orlicí. Ještě předtím, 30. dubna, se uskuteční předturnajový kemp v Kolesách.

Jako poslední a nejvíce obsáhlý příspěvek měl tradičně sekretář svazu a zároveň předseda sportovně technické komise Lukáš Ouředník. Ten všechny upozornil na povinnost sledovat webové stránky svazu. Na nich jsou všechny potřebné informace týkající se okresních soutěží, včetně závazného losu, obsazení rozhodčích, zpráv z odborných komisí, tiskopisů apod. Ve své řeči kladl rovněž na aktuální povinnost dodání soupisek týmů, které mají v jedné kategorie více družstev. Po nové letní povinnosti psát zápisy o utkání v OP mužů na počítači pochválil všechny kluby za kladný a zodpovědný přístup k této věci. Informoval i o schválení dvou hracích ploch, které byly uzavřeny a to hřiště UMT Pamako na Hůrkách a ve Velinách, kde STK provedla kontrolu odstranění závad. Přihlášky do příštího soutěžního ročníku budou od května na stránkách svazu a do začátku června bude termín jejich dodání na svaz. Termínová listina pro podzim 2012 bude odvislá od termínovku Řídící komise pro Čechy a PKFS. Předpoklad zahájení soutěží je víkend 11. a 12. srpna. Losovací aktiv na nový ročník bude předběžně v pondělí 9. července. Dále oddíly, které budou mít zájem, se mohou přes OFS přihlásit do krajského kola Poháru. Pro jaro zůstává stejný způsob hlášení výsledků do sdělovacích prostředků.

Na závěr aktivu se rozhořela plamenná debata ohledně členství ve FAČR, kde jak předseda, tak sekretář svazu odpovídali na dotazy ohledně tohoto horkého tématu ve fotbalovém hnutí. Dále si zástupci klubů odhlasovali možnost střídání čtyř hráčů v soutěžích dospělých od nového soutěžního ročníku 2012/2013. Na podnět klubů byl Výkonný výbor OFS požádán o výjezdní zasedání v regionech Přeloučska a Holicka.

(ašo)