Rozhodnutí DK

Nepodmíněné tresty:
Vrtáček Luboš (Staré Čívice), ID 94060569 5 let nepodmíněně dle § 48/5 od 29. 10. 2023.
Vrtáček David (Staré Čívice), ID 94060568 4 roky nepodmíněně dle § 48/5 a 61/1a od 29. 10. 2023.
Vasilev Marek (Staré Čívice), ID 92050566 5 SU nepodmíněně dle § 48/1 od 29. 10. 2023.
Kymlička Ondřej (Zdechovice), ID 97060279 7 SU nepodmíněně dle § 48/1 od 29. 10. 2023.

Kontumace výsledku utkání:
DK OFS Pardubice schvaluje návrh STK OFS ohledně výsledku nedohraného utkání IV. třídy mužů skupiny Přeloučsko A3B0103 Zdechovice – Staré Čívice a dle § 36, bod 4 rozhodla o oboustranné kontumaci. DK OFS tedy určuje výsledek utkání v poměru 0:3 v neprospěch obou klubů.

Připomeňme si nejprve, co se v sobotu 28. října vlastně odehrálo. Utkání Perštejn IV. třídy skupiny Přeloučsko Zdechovice – Staré Čívice rozhodčí Josef Ledajaks v 81. minutě předčasně ukončil za stavu 2:3 poté, co se na trávníku strhla hromadná bitka a konfrontace hráčů, ve které nechyběly kopance, údery pěstí a další nechutnosti, které na fotbal rozhodně nepatří.

Okresní fotbal občas nabízí nejen krásné fotbalové akce a pohledné góly, ale někdy i nepříjemné situace. (ilustrační foto)
MMA na zeleném pažitu. Diváci viděli kopání do hlavy i vyražené zuby

Disciplinárka se tímto případem zabývala na několika svých zasedání, předvolala si aktéry a ve středu 29. listopadu dospěla ke konečnému verdiktu.

Tvrdému verdiktu…

V Deníku jsme o této události psali, což vyvrcholilo v obviňování z obou stran.

ilustrační foto
Bitka ve Zdechovicích. Nikoho jsem nekopl, brání se Vasilev a mluví o rasismu

Prvopočátkem celého konfliktu byl úder hlavou do oblasti prsou, ale následně se spustila pořádná mela.

„Byly tam strkanice na obě strany. Po zahájení konfliktu tam náš kluk vlétl a protihráče kopl a svalil ho na zem. Tam můj spoluhráč dostal pěstí, až měl vyražené zuby. Ve druhé skupince dostal David Miřejovský ránu kopačkou do hlavy,“ popsal hrůzné okamžiky Kamil Kautský, předseda a hráč Zdechovic.

A právě tahle situace rozhodla o historicky nejvyšších trestech, které byly ve východních Čechách kdy rozdány. To potvrzuje i sekretář OFS Pardubice Lukáš Ouředník.

„Tohle jsme tu ještě nezažili. Maximální tresty byly do této doby dvouleté, když byl například napaden rozhodčí.“

Náročnost celého jednání rozkryl předseda Disciplinární komise OFS Pardubice Michal Buriánek:

Jak DK došla k tak vysokým trestům?

Z historického hlediska jsme do této doby udělili nejvyšší tresty v podobě zákazů činnosti na 24 měsíců, ale závažnost a následky tohoto incidentu byly tak za hranou toho, s čím jsme se doposud na okresních fotbalových hřištích setkali, že jsme se rozhodli pro dva takto tvrdé tresty. Surové údery, která měly v jednom případě za následek vyražené zuby a v druhém dokonce několika týdenní pracovní neschopnost a v konečném důsledku i štěstí, že rána nešla o pár centimetrů a mohlo jít dokonce o život. Pokud by se náhodou podobné chování mělo v rámci OFS Pardubice opakovat, tak budeme i nadále přistupovat k takto vysokým trestům.

Jak se dokazovaly dané situace?

Pětičlenná disciplinární komise věnovala hodně času a úsilí shromažďováním informací o incidentu, který zapříčinil předčasné ukončení a nedohrání utkání IV. třídy mužů Zdechovice - Staré Čívice.O podrobnosti šetření a snaze o získání co nejpřesnějšího obrázku o celé situaci svědčí i fakt, že DK vynesla rozhodnutí až měsíc po zmíněném utkání. Mimo jiné jsme necelé tři hodiny osobně zpovídali jak přímé aktéry utkání, tak svědky z řad nezaujatých diváků. Nejaktivnější aktéři hromadné bitky bohužel, i přes pozvání, na zasedání nedorazili a tím pádem nevyužili možnosti své činy a chování detailně popsat a obhájit, což bohužel jejich roli v celé kauze rozhodně neprospělo. DK si vyslechla detailní popis celé situace celkem od sedmi svědků a ve valné většině se popis shodoval a potvrzoval informace, které jsme do té doby nashromáždili. Tím pádem jsme si mohli udělat reálný obrázek o celém incidentu a rozhodnout o disciplinárních trestech. O závažnosti situace vypovídá i fakt, že okresní fotbalový svaz byl v této věci kontaktován vyšetřovatelem z řad Police ČR, jelikož bylo podané trestní oznámení, čili celá kauza bude mít pravděpodobně ještě další pokračovaní mimo půdu fotbalového svazu.

Proč jste sáhli ke kontumaci na obě strany a byl tento postih už někdy použit?

V konečném důsledku jsme ani neměli jinou možnost, jelikož paragraf 36/4 Disciplinárního řádu fotbalové asociace ČR v podobných případech hovoří zcela jasně. Zjednodušeně dojde-li k disciplinárnímu přečinu, který vede k nedohrání utkání, na straně obou klubů (což se v tomto případě prokazatelně stalo), jejichž družstva se utkání zúčastnila, uloží disciplinární trest kontumace utkání oběma těmto klubům. Za mého působení v roli předsedy DK OFS byl tento druh trestu použit poprvé.

Co říká Disciplinární řád FAČR

DŘ § 48 Tělesné napadení

1. Kdo se v souvislosti s utkáním dopustí tělesného napadení soupeře, spoluhráče, trenéra nebo jiné osoby cloumáním, vražením, udeřením anebo jiným podobným způsobem, a pokud byl anebo měl za to být při utkání vyloučen podle pravidla č. 12 Pravidel fotbalu, bude potrestán zákazem činnosti až na dva měsíce nebo peněžitou pokutou až do výše 25 000 Kč.

3. Kdo se v souvislosti s utkáním dopustí tělesného napadení soupeře, spoluhráče, trenéra nebo jiné osoby kopnutím, udeřením zvlášť hrubým způsobem, podražením nebo jiným obdobným způsobem, a pokud byl anebo měl za to být při utkání vyloučen podle pravidla č. 12 Pravidel fotbalu, bude potrestán zákazem činnosti až na šest měsíců, popřípadě i peněžitou pokutou až do výše 50 000 Kč. 

5. Zákazem činnosti až na pět let, popřípadě i peněžitou pokutou do výše 250 000 Kč bude potrestán ten, kdo se dopustí jednání uvedeného v odstavci 1 nebo v odstavci 3, které mělo za následek zranění napadeného, pro které je omezen na obvyklém způsobu života po dobu delší než sedm dnů nebo není schopen výkonu sportovní činnosti po dobu delší než šest týdnů.