Některé už tento týden. Sekretář Okresního fotbalového svazu Lukáš Ouředník seznámí naše čtenáře s aktuální situací. Na přetřes přijdou hlavně úpravy ohledně registračních průkazů, formulářů a razítek.

Výměna registračních průkazů
S ohledem na změny a doplňky Organizační směrnice pro činnost členských klubů FAČR od 1. března 2013 připravil úsek registrace pro jednotlivé kluby následující informace. Ty by měly výrazně pomoci členským klubům zjednodušit jejich orientaci v příslušných předpisech i administrativní proces přípravy podkladů.

1. Dnem 1. března 2013 skončila platnost dosud používaných registračních průkazů (s logem ČMFS).

2. Všechny výměny prováděné od 1. března 2013 se zpoplatňují částkou 50 Kč za jeden registrační průkaz. Při osobním doručení platbou na místě. Při odeslání poštou platbou na č. ú. 478400513/0300, VS 888. Tato platba musí být doložena kopií dokladu o úhradě poplatku(ů).

3.    Registrační průkazy předané k výměně (viz doklad Fotbalové asociace České republiky o převzetí registračních průkazů k výměně)  nebo doručené prostřednictvím České pošty (event. jiné doručovatelské služby) do FAČR do 28.2. 2013 (v případě doručení poštovní službou rozhoduje razítko podání zásilky) nebudou zpoplatněny.

Nové formuláře
1.    S ohledem na zkušenosti v posledním období FAČR upozorňuje, že je třeba používat formuláře s označením Fotbalové asociace České republiky o.s., a to včetně kolonky ID a nového sedmimístného čísla klubu.

2. Platnost původních formulářů s logem ČMFS skončila již v létě 2011.

3. Všechny žádosti předložené na neplatných formulářích budou vráceny na adresu odesílatele.

Razítka
1. Název členského klubu (subjektu) na razítku musí být v souladu s názvem uvedeným ve stanovách potvrzených a vydaných správním orgánem (zpravidla Ministerstvem vnitra ČR).

2.    Jakýkoliv jiný text uvedený na razítku nemá žádnou právní platnost.

Úřední hodiny
1.    Úřední hodiny pracoviště registrací a mezinárodních přestupů Praha a pracoviště registrací Olomouc jsou následující:  úterý (8.00 – 12.00), čtvrtek (8.00 – 17.00), pátek (8.00 –     16.00). V období od 1. března do 6. dubna a od 15. července do 31. srpna – úřední hodiny pracoviště registrací Olomouc rozšiřují následovně: úterý (8.00 –     16.00), středa (13.00 –     16.00).

2.    Registrační místo Pardubický KFS, K Vinici 1901, 530 02 Pardubice (2. patro).  Úřední hodiny v období 1. března do 6. dubna 2013: úterý (8.00  – 16.00), čtvrtek (8.00 – 16.00), pátek (8.00 – 16.00).