Sportovní komise pardubického magistrátu má řadu cílů, jeden ale staví výš, než ty ostatní. Snaží se totiž nastavit systém rozdělení dotací na sportovní činnost tak, aby měl sport ve městě možnost úspěšně se rozvíjet. K tomu má napomoci tzv. „projekt páteřních sportů“.
Ten v prvním kroku městské zastupitelstvo neschválilo. Podle jeho tvůrců má ale velkou perspektivu přinést pardubickému sportu mnoho pozitivního.

Cíl: více peněz větším sportům

Jeho smyslem je zajistit více finančních prostředků větším sportům s tím, že další sportovní odvětví tím neutrpí. Systém financování by se vytvořil natrvalo v rámci celého rozpočtu města.

Že jsou sportovní sdružení ekonomicky soběstačná, to je v současnosti spíš sen, než realita. I v Pardubicích jsou mnohá sportovní odvětví na podpoře města
závislá. Někdo víc, někdo méně.

A právě sportovní komise se v současném období snaží nově nastavit pravidla přerozdělení městských prostředků tak, aby se dalo hovořit nejen o spravedlivém přístupu ke všem sportům, ale také o maximálně prospěšném využití těchto prostředků.

Napomoci tomu má současná iniciativa sportovní komise, která se snaží prosadit nová, maximálně „průhledná“ kritéria pro dotace pardubickému sportu. Počítá s rozdělením různých sportovních odvětví do kategorií s tím, že největším sportům by se věnovala zvýšená pozornost, ovšem další sportovní kluby by tím nebyly ochuzeny.

„Chceme pojmenovat sporty a kluby, které se největší měrou starají o propagaci města daleko za jeho hranicemi,“ říká předseda sportovní komise Vladimír Pitter. Zároveň z vlastní zkušenosti připomíná, že velké kluby se sice neobejdou bez značné finanční podpory ze zdrojů svých majitelů, ale zároveň potřebují i podporu z veřejných zdrojů. „O velké sporty je potřeba se odpovídajícím způsobem starat, i proto, že právě ony se starají o kvalitní a velkou mládežnickou základnu.“

Mezi „páteřní sporty“ se podle návrhu sportovní komise řadí hokej, fotbal a basketbal v podání hokejistů HC ČSOB Pojišťovna Pardubice, fotbalového FK Pardubice a basketbalistů BK JIP Pardubice. „Jde o divácky žádané, mediálně sledované a atraktivní sporty, ve všech případech s dopadem po celé republice. Jde o sporty olympijské a navíc v podání klubů, které si dokáží víc jak 75% rozpočtu zajistit z jiných, než veřejných zdrojů,“ vysvětluje Vladimír Pitter.
Snaha podpořit tyto sporty je podle něj pochopitelná. Právě s nimi si Pardubice spojují sportovní fanoušci bez rozdílu regionu, stejně jako je tomu v případě dostihového a plochodrážního sportu.

„U všech tří klubů vnímáme, že kladou důraz na výchovu mladých sportovců, provozují sportovní centra mládeže, což je záruka zájmu o sport u mladé generace,“ sděluje předseda sportovní komise své stanovisko.

Ale ani další sporty se o svou existenci nemusejí bát. Projekt „páteřních sportů“ by totiž fungoval se svým vlastním rozpočtem, který by se ostatních sportovců nedotýkal. „Dotace se rozdělují pro více než stovku sportem se zabývajících subjektů a není naším cílem, aby zvýšenou podporou páteřních sportů trpěly,“ podotýká Vladimír Pitter.

Návrh „ubližující“ jiným sportům by také touto specializovanou komisí těžko prošel, protože v jejích řadách sedí i zástupci dalších sportovních odvětví.
Navíc v pracovních verzích se objevuje i možnost, že větší zvýhodnění by měly sporty, ve kterých pardubické týmy bojují v nejvyšších soutěžích, jako jsou například ženský fotbal a basketbal, atletika, hokejbal nebo florbal.

Souběžně s prosazením projektu „páteřních sportů“ má sportovní komise za snahu přinést do sportu ve městě více peněz. Podle Vladimíra Pittera to má logiku.

Kde vzít finanční prostředky?

„Podpora sportu je jednoznačně v zájmu města. Je to ideální vyžití pro občany, sport, ať už aktivní nebo pasivní, zvyšuje kvalitu života, navíc účinně propaguje město a region. Nejde přehlédnout, že zejména u mládeže působí jako prevence kriminality.“

Kde ale prostředky vzít? „Já svou představu mám,“ tvrdí Vladimír Pitter. „Musíme si na to sednout s paní primátorkou a jejími náměstky a společně to zkonzultovat s ekonomickým oddělením. Věřím, že řešení najdeme.“

V návaznosti na změnu loterijního zákona se v městské pokladně ocitne více financí od sázkových společností a právě ty by měly ze značné části skončit právě ve sportu.

„Věřím, že se podaří najít v celkovém rozpočtu Pardubic i další úspory, které by na projekt mohly být použity. Snad ale neskončí v plaveckém areálu, jehož provozní náklady jsou sice vyčísleny, ale jedná se pouze o odhady. Kolik bude reálně provoz této stavby město stát, nikdo s jistotou neví.“

Městská rada zatím projekt nepodpořila

Projekt páteřních sportů sice zatím nedostal v městské radě zelenou, ale rozhodně to není jeho poslední slovo.
„Chceme tento návrh upravit, a v příštích měsících ho předložit ke schválení znovu,“ naznačuje šéf sportovní komise. „Je pro pardubický sport velmi důležitý. Celý projekt připravujeme tak, aby byl univerzálně použitelný bez ohledu na to, která strana by uspěla ve volbách a který sport je jí bližší. To by dalo sportovním sdružením klid pro jejich práci,“ uzavírá Vladimír Pitter.

Daniel Palaščák