SPORTOVNĚ – TECHN.  KOMISE
Pořádkové pokuty: Slovan Pce – 300 Kč (za nedodání zápisů z utkání přípravek dle RS čl. 34, bod 10e) – bude strženo z vkladu.
Křičeň – 900 Kč (dle RS článek 12, bod 5 – za porušení ustanovení o soupisce – Petr Hanzl, Jan Kolín, David Chudoba) – splatnost 15 dnů do 6. 12.
Dříteč – 300 Kč (dle RS článek 12, bod 5 – za porušení ustanovení o soupisce – Zdeněk Holouš) – bude strženo z vkladu.
Chvojenec – 300 Kč (dle RS článek 12, bod 5 – za porušení ustanovení o soupisce – Tomáš Chmela) – bude strženo z vkladu.
Roveň – 600 Kč (dle RS článek 12, bod 5 – za porušení ustanovení o soupisce – Aleš Kašpar, Jan Kopřiva) – splatnost 15 dnů do 6. 12. 2013.
Nemošice – 300 Kč (dle RS článek 12, bod 5 – za porušení ustanovení o soupisce – Lukáš Sládeček) – bude strženo z vkladu.
Újezd – 900 Kč (dle RS článek 12, bod 5 – za porušení ustanovení o soupisce – Jan Kopáč, Zdeněk Horní, Ondřej Bendžík) – splatnost 15 dnů do 6. 12. 2013.
Přelovice – 300,- Kč (dle RS článek 12, bod 5 – za porušení ustanovení o soupisce – Vít Hladík) – bude strženo.
Přehled nedodaných zápisů: z utkání přípravek: G1A0103 Slovan Pce – Roveň, G1A0302 Slovan Pce – Sezemice, G1A0604 Slovan – Opatovice. Povinnost dodání trvá.

DISCIPLINÁRNÍ  KOMISE
Zastavení závodní činnosti – 3 SU: Bendžík (Újezd), 1 SU: Hlaváček (Mateřov), Marek Večeřa (Nemošice) všichni od 17. listopadu  2013.
Trest za 8 ŽK – pokuta 400 Kč:  Zbyněk Komárek (Bohdaneč).
Tresty za 4 ŽK – pokuta 200 Kč:  Záruba (Valy), Paštyka, Vilím (oba Ostřešany), Voříšek, Hanovec (oba Opatovice, Kušnír (Dříteč), Kaderka (Přelovice A).  Uvedené částky budou strženy ze soutěžní zálohy SR.
Pořádková pokuta: rozhodčí Tomáš Klír – 100 Kč, dle DŘ čl. 34, splatnost do 7. prosince 2013.