VÍKENDOVÝ PROGRAM
Pernštejn okresní přebor – sobota: Křičeň – Opatovice, Srch – Újezd, Dříteč – Roveň, Rosice – Bohdaneč . Neděle: Ostřešany – Holice B, Přelouč B – Moravany B, Dašice – Nemošice.
Pernštejn Vilém III. třída Holicko – sobota: Mikulovice – Chvojno, Mateřov B – Torpedo, Opatovice B – Chvojenec. Neděle: Hradiště B – Jaroslav, Pardubičky B – Dražkovice, Rosice B – Sezemice B, Ostřetín – Ždánice.
Pernštejn Granát III. třída Přeloučsko – sobota: Kolesa – Čívice, Semín – Rybitví, Bělá B – Rohoznice, Chvaletice – Lány. Neděle: Přelovice – Selmice, Lipoltice – Valy, Dolany – Tetov.
Hainz sportovní trofeje – IV. třída Holicko – sobota: Ředice B volný los. Neděle: Dříteč B – Veliny, Popkovice – Roveň B, Mnětice – Nemošice B, Chvojenec B – Litětiny, Býšť – Dašice B.
Hainz sportovní trofeje IV. třída Přeloučsko – sobota: Řečany B – Dolany B, Kojice – Sopřeč. Neděle: Srch B – Křičeň B, Zdechovice – Bukovka, Paramo – Jankovice, Újezd B – Choltice B.
Všechny zápasy v daných soutěžích se hrají od 17 hodin.

SPORTOVNĚ – TECHN. KOMISE
Schválené změny termínů a míst: IV. třída Holicko – 5. kolo: Veliny – Popkovice (so 7.11., 14.00), OP SŽ – 3. kolo: AFK SKP Pce – Paramo Pce (pá 4.9., 16,45, hřiště UMT Pamako), 7. kolo: AFK SKP Pce – Hradiště/Choltice (pá 2.10., 16.45, hřiště UMT).
Kontumace: STK kontumuje utkání č. A2A0305 Sezemice B – Mikulovice v poměru 0:3 z důvodu ukončení zápasu pro malý počet domácích hráčů.
Pořádkové pokuty: Sezemice B – 3000 Kč dle RS čl. 34, bod 6. AFK SKP Pardubice – 200 Kč dle RS čl. 4, bod 3 – změna termínu utkání ve lhůtě kratší než deseti dní, Nemošice – 200 Kč dle RS čl. 9, písmeno a, což znamená nenahlášení výsledku redakci.
Předání do DK: STK předává předává k řešení podnět Jaroslavi ohledně utkání A2A0202.
Změna v soupisce: STK bere na vědomí změnu v soupisce Nemošic.
Upozornění: STK důrazně upozorňuje kluby na správné vyplňování osob v zápisech o utkání, zejména funkcionářů družstev, které je nutno vyplňovat dle ID, nikoliv podle jmen!
Schválení propozic turnaje: STK OFS schvaluje turnaj starých gard v Nemošicích dne 5.9. 2015.
Schválení výsledků: STK OFS schvaluje všechny výsledky posledního kola mistrovských soutěží.

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE
Nepodmíněné tresty – 3 SU: Zdeněk Zollman (Dříteč) od 23.8. 2015, 2 SU: Tomáš Bárta (Srch), 1 SU: René Pleskot (Křičeň) – oba od 24.8. 2015.
Ostatní: DK převzala podnět Jaroslavi k číslu utkání 215532A2A0202 a konstatuje, že byl předán po termínu a nelze ho řešit. Zápis o utkání byl vedoucími mužstev řádně uzavřen a nebyl vznesen protest, dle § 30 Procesního řádu FAČR).

Pravidla hlášení
Sobotní výsledky soutěží posílejte e-mailem do: Pardubického deníku (sport.pardubicky@denik.cz a zdenek.zamastil@denik.cz). Při té příležitosti také do Týdeníku Pernštejn (sport.pernstejn@seznam.cz). Sobotní fakta musí mít nahlášena do neděle 10 hodin.
Nedělní výsledky se budou hlásit telefonicky bezprostředně po skončení zápasů (nejpozději 45 minut). Okresní přebor do Pardubického deníku na telefony 606 714 391, 466 614 393. Fakta ze třetích i čtvrtých tříd do Týdeníku Pernštejn. Telefony: 605 226 566, 466 260 988 (III. třídy), 466 260 958 (IV. třídy).