Vše bylo popsáno v článku Původní určení delegátů na valnou hromadu neplatí. Vyberou je samy kluby vydaném dne 25. března. Přinášíme redakce na jednotlivé body zmíněné předsedou VV PKFS.

1)

Citace z článku: Výkonný výbor však na svém zmíněném zasedání tyto návrhy STK většinou svých členů odmítl a delegáty určil přímo. A právě to bylo shledáno v rozporu se stanovami.

Michal Blaschke: Můžete mi prosím sdělit, jak přímo vybral výkonný výbor Pardubického krajského fotbalového svazu kluby na valnou hromadu?

Reakce autora: Původní dvacítka vybraných klubů byla zveřejněna v Komuniké VV PKFS č. 20 dne 16. února. Dodatek č. 1 ke Komuniké VV č. 20 uveřejněný na webu PKFS mimo jiné uvádí: 3/ poté předseda STK navrhl, aby každý člen VV vybral 5 zástupců z každého okresu. Pro: 6, zdržel se: 0, proti: 0. Vybrané kluby jsou uvedeny v zápise VV č. 20 ze dne 15. února. Tak kdo tedy ty kluby vybral, když ne přímo VV?

2)

Citace z článku: Asociace zároveň nařídila jiný způsob nominace na valnou hromadu. „Za použití zásad spravedlnosti je jediné možné řešení ponechat na všech členských klubech, aby volbou určily svoje zástupce – delegáty na valnou hromadu,“ praví se ve stanovisku FAČR.

Michal Blaschke: Dovoluji si Vás dále požádat o sdělení, zda a dle jakého právního výkladu může předseda FAČR pan Martin Malík a generální sekretář pan Jan Pauly zrušit nebo změnit rozhodnutí VV Pardubického fotbalového svazu?

Reakce autora: Kdo jiný by na to měl mít pravomoc než nejvyšší představitel FAČR a nejvyšší výkonný činovník FAČR? Především to však není otázka na Deník, který jen citoval holý fakt.

3)

Citace z článku: Aby bylo vše transparentní, musí být volba potvrzena úředně ověřeným podpisem statutárního zástupce klubu a razítkem. Takto upravené hlasovací lístky kluby vrátí opět elektronickou poštou, a to nejpozději do pátku 26. března do 14 hodin.

Michal Blaschke: Považujete za transparentní, že zástupci některých proudů posílali seznam vybraných klubů? Když se někteří zástupci klubů zeptali, proč nejsou na seznamu, bylo jim zástupcem sděleno, že se nevyjádřili, na které straně stojí…

Reakce autora: Článek popisuje jen technickou podobu volby. Každý statutární zástupce klubu svoji volbu podepsal, svůj podpis ověřil a odeslal. Proč a na základě čeho tak učinil, je každého věc a zodpovědnost, nikoli Deníku.

4)

Citace z článku: O hodinu později zasedne za přítomnosti notáře komise, které sečte hlasy zaslané pro jednotlivé kluby.

Michal Blaschke: Můžete mi prosím sdělit, který notář byl přítomen, abych si přečetl zápis? Kdo a jak vybral zástupce? Byl mezi nimi pan M. Švihálek, člen STK, který nezná stanovy?

Reakce autora: Přítomnost notáře potvrzuje dokument zveřejněný na úřední desce PKFS dne 26. března. Je ale pravda, že tamtéž daný slib o zveřejnění notářského zápisu v pondělí 29. března dosud nebyl splněn. Kdo a jak vybral členy komise nevím, nicméně odkazuji na zmíněné nařízení generality FAČR: Průběh voleb bude připraven za součinnosti Sekretariátu Asociace.