„Tato částka je tvořena především zlepšeným výnosem sdílené daně z přidané hodnoty a příjmovými daněmi. Stejně jako v letech předchozích budou finance využity dominantně na investiční akce,“ uvedl tiskový mluvčí kraje Dominik Barták a dodal, že tyto akce jsou již součástí schváleného krajského rozpočtu na letošní rok.

„Jsem zastáncem konzervativního odhadu daňových příjmů, přičemž osobně sleduji jejich průběžný vývoj. Díky tomu opakovaně překračujeme inkaso daní a můžeme tak navýšit některé, především investiční položky v rozpočtu a vrátit peníze zpět do území,“ řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Letos tak zpět do kraje poputuje 474 milionů korun. „Naší prioritou pro využití těchto financí budou nadále investice do dopravní infrastruktury, ale také do zdravotnictví či školství. Nejedná se tedy o prostředky, kterými bychom sanovali jakékoliv provozní náklady, ale do regionu se vrátí ve hmatatelných projektech,“ uvedl Netolický. Krajský rozpočet schválený na rok 2018 počítá s příjmy v hodnotě 4,148 miliardy korun. (las)