Kromě rozlosování příštího ročníku se však zástupci klubů dozvěděli mnohé nové informace a povinnosti, s nimiž se budou muset vyrovnat.

Předseda VV PKFS Vladimír Janata se ve svém vystoupení nejprve vrátil ke skončenému ročníku, který v mnoha příznivcích zanechal hořkou pachuť. „Vždy jsem žádal každého, kdo se pohybuje v krajském fotbale, o korektnost a férovost. Konec sezony to ale příliš nepotvrdil,“ lituje Janata.

Nechutnosti v závěru soutěží překryly úspěchy, jichž nový výkonný výbor dosáhl, ať už zřízení registračního místa v Pardubicích, zlepšená kontrola nad svazovými financemi či historicky nejvyšší částka získaná z grantů Pardubického kraje. V jednání je mimo jiné i získání titulárního partnera krajského přeboru mužů. Na straně negativ stojí bezesporu zúžení výkonného výboru PKFS, protože jeho dva zvolení členové (Luboš Kubík a Karel Čupr) se svých funkcí z různých důvodů vzdali.

Sekretář svazu Martin Voženílek informoval přítomné o změně otevírací doby na registračním úseku v Pardubicích: „Pracovat bude v úterý od 8 do 12, ve čtvrtek od 8 do 17 a v pátek od 8 do 16 hodin. Je to maximální doba, která je povolená, do 6. října bude dodržena v plném rozsahu.“

Nový předseda disciplinární komise Petr Valenta upozornil, že od nové sezony nebude nutné zasílat na svaz dosud povinná prohlášení vyloučeného hráče.

„Komise projedná přestupek i bez tohoto vyjádření. To neplatí v případě vážných provinění, jimiž jsou inzultace či fyzické napadení. Pak bude i nadále povinností daného oddílu zajistit přítomnost všech osob na zasedání komise,“ poznamenal Valenta.

Předseda STK Karel Braun upozornil na problémy, které musela jeho komise vyřešit v průběhu jarní soutěže.

„Nepřálo nám počasí a tím nastaly termínové potíže. Byli jsme schopni se rychle domluvit na zrušení utkání v pátek nebo v sobotu, ale vázla dohoda na náhradním termínu.“

Závažné problémy se několikrát vyskytly se včasným zahájením utkání v případě „stávkující“ výpočetní techniky, a to dokonce v posledních dvou kolech, když byly termíny zápasů nařízené bez možnosti čerpání čekací doby.

„Manipuluje se se vším možným, ale nikdo si nevezme tužku a nenapíše zápis v ruce. Nic podobného nelze tolerovat,“ upozornil Karel Braun.

Přehled novinek v Rozpisu soutěží PKFS je tentokrát nezvykle dlouhý a z velké části souvisí s reorganizací mládežnických soutěží. Kromě těch, které jsou uvedeny v šedém rámečku na této stránce, rozhodlo svazové vedení i o tom, že v termínech mládežnických akcí (výběry OFS, mezikrajská soutěž, pohár apod.) nebudou povolena žádná utkání v mistrovských soutěžích. Rovněž v den finále krajského poháru mužů a žáků (červen 2011) nelze hrát jakékoli jiné soutěžní utkání.

Odmínut byl na aktivu naopak návrh ČMFS, aby hráč, který je ošetřován, se další tři minuty nemohl vrátit do hry.

Hlavní změny

Mladší žáci budou hrát v KP a I. třídě v systému 7 + 1, míči číslo 4, na hřištích na šírku podle upravených pravidel pro minifotbal.

Povinné video. V krajském přeboru mužů musí být od podzimu každé utkání natočeno na video.

Přípravky 5 + 1. Počínající reorganizace soutěží mládeže znamená i to, že soutěže starších a mladších přípravek se hrají na malých hřištích v systému 5 + 1.

Střídavý start. V krajských soutěžích mládeže bude od nové sezony umožněn střídavý start hráčů z nižší do vyšší soutěže.

Opakované střídání v soutěžích mladšího dorostu a mladšího žactva nebude dovoleno v posledních deseti minutách utkání.

Baráže. V případě, že do KP nesestoupí žádné družstvo z divize, bude sehrána dvouzápasová baráž mezi předposledním týmem KP a třetím mužstvem I. A třídy a nově také mezi předposledním celkem I. A třídy a lepším týmem ze druhých míst v I. B třídách.

Vítězové KP staršího dorostu a starších žáků nebudou mít automaticky nárok na postup do divize. Vzhledem k reorganizaci budou pravidla upravena až v průběhu soutěžního ročníku.

Účast v krajském poháru mužů bude pro týmy z KP povinná.

(jma, rh)