Nepodmíněné tresty – 1 SU: dor. Adamec (Hradiště) od 17. 6. 2012, Hlava (Ostřetín) za 8 ŽK, Kaplan (Litětiny) za 8 ŽK, Zach (Starý Mateřov) za 8 ŽK, Štross (Býšť) za 8 ŽK všichni od 18.6. 2012.

Tresty za 4 ŽK – 200 Kč:
P. Kuch (Chvaletice), dor. Adamec (Hradiště), Šebetka (Jaroslav), Novotný (Moravany B), Knaute (Sezemice B), Pracz (Přelovice B), Chejnovský (Veliny), Brož (Semín B).

Pokuty:
rozhodčí Májek zaplatí 200 Kč za drobné chyby v zápisu o utkání, a to ve 23. – 26. kole), rozhodčí Čermák zaplatí 100 Kč za drobné chyby v ZOU (ve 23. – 26. kole).

Ostatní:
Příští řádné zasedání disciplinární komise OFS Pardubice se koná ve čtvrtek 9. srpna v 15 hodin.