Pardubický KFS – disciplinární komise – podmíněné tresty: Valta Jiří (FK OEZ Letohrad B) 3 SU 18. 8. 2008 – 16. 11. 2008, Rychtera David (FK AS Pardubice) 4 SU 18. 8. 2008 – 16. 11. 2008, Kubát Ondřej (Valy) 2 SU 18. 8. 2008 – 16. 11. 2008, Vinzenz Jakub (Sokol Libchavy) 2 SU 18. 8. 2008 – 16. 11. 2008, David Jan (Jiskra Ústí n. O. B) 3 SU 18. 8. 2008 – 16. 11. 2008, Vykoukal Petr (Staré Hradiště B) 2 SU 17. 8. 2008 – 16. 11. 2008, dor. Macek René (FK OEZ Letohrad) 2 SU 17. 8. 2008 – 16. 11. 2008, dor. Felcman Petr (FK Česká Třebová) 2 SU 17. 8. 2008 – 16. 11. 2008, dor. Solil Miloš (SK Holice) 2 SU 18. 8. 2008 – 16. 11. 2008, dor. Kusý Marek (Horní Újezd) 2 SU 17. 8. 2008 – 16. 11. 2008, dor. Svoboda Lukáš (Sokol Březová n. S.) 2 SU 18. 8. 2008 – 16. 11. 2008.

Nepodmíněné tresty: Černý Milan (Lanškroun-FO) 2 SU od 17. 8. 2008, Svoboda Michal (Mezilesí Načešice) 6 SU od 17. 8. 2008, Machačka Pavel (FC Libišany) 3 SU od 18. 8. 2008.

Ostatní: Rozhodčí Chládek Miroslav se trestá zákazem výkonu všech funkcí v ČMFS se vstupem na hrací plochu na 5 měsíců nepodmíněně od 24. 5. 2008 do 23. 10. 2008. Žádost o změnu trestu: Janoušek Pavel (FC Hlinsko), žádosti se vyhovuje, činnost uvolněna dnem 22. 8. 2008.

Upozornění: Vzhledem k vloženému kolu dorostu a žactva dne 27. 8. 2008 zasedá DK mimořádně i v úterý 26. 8. 2008 v 15 hodin. Formuláře „Prohlášení“ zasílejte týž den do 12 hodin.

Sportovně–technická komise – nařízení: SK Rozhovice zajistí neprodleně výšku rohových praporků v souladu s Pravidly fotbalu, Pravidlo 1. Vyjádření: SK Sokol Prosetín navrhne písemně do 26. 8. 2008 opatření k zajištění bezpečnosti účastníků utkání v souvislosti se stromem v blízkosti rohového praporku.

Zápis o utkání (ZOU) – pořádková pokuta: SK-1.FC Mikulovice se za porušení RS čl. 10, odst. 2 – vyplňování ZOU na počítači nebo psacím stroji – trestá pořádkovou pokutou 300 korun. Uvedenou částku poukáže na účet svazu do 15 dnů a doklad o úhradě předloží sekretáři.

Pozvání: Na jednání STK dne 27. 8. 2008 se v 15.30 hodin dostaví p. Ivan Kembický (FC Hlinsko) a rozhodčí p. Vladimír Štourač.