VÍKENDOVÝ PROGRAM
Pernštejn okresní přebor – sobota: Mikulovice – Bohdaneč, Rosice – Roveň, Chvojenec – Moravany, Dašice – Dříteč. Neděle: Ostřešany – Újezd, Přelouč B – Přelovice, Opatovice – Nemošice.

Pernštejn Vilém III. třída Holicko – neděle: Hradiště B – Pardubičky B, Rosice B – Jaroslav, Ostřetín – Dražkovice, Chvojenec B – Mnětice, Býšť – Chvojno, Torpedo – Veliny (Mnětice), Mateřov B – Opatovice B.

Pernštejn Granát III. třída Přeloučsko – sobota: Lány – Jankovice, Valy – Bukovka. Neděle: Bělá B – Chvaletice, Srch B – Křičeň, Rohoznice – Čívice, Lipoltice – Semín, Selmice – Rybitví.

Hainz sportovní trofeje IV. třída Holicko – sobota: Ředice B – Roveň B. Neděle: Dašice B – Dříteč B, Popkovice – Nemošice B, Litětiny – Sezemice B.

Hainz sportovní trofeje IV. třída Přeloučsko – sobota: Křičeň B – Řečany B . Neděle: Ždánice – Kojice, Zdechovice – Tetov, Paramo – Újezd B. Choltice B mají volný los.
Není-li uvedeno jinak, všechny víkendové zápasy se hrají od 17 hodin.

SPORTOVNĚ – TECHNICKÁ KOMISE
Schválené změny termínů utkání: IV. třída Holicko – 1. kolo: Litětiny – Sezemice B (ne 28.8., 17.00), okresní přebor starších žáků – 1. kolo: Horní Jelení – Bohdaneč/Živanice (ne 28.8, 10.00), 6. kolo: Mikulovice/Ostřešany – SK DFO Pardubice (po 3.10., 17.00).
Pořádkové pokuty: Býšť – 800 Kč za neoprávněné čerpání čekací doby v utkání č. A2A0207, (dle RS čl. 34, bod 10g), Bukovka – 500 Kč za neuvedení trenéra v ZOU v utkání č. A2B0206 (dle RS čl. 29), Ostřetín, Mikulovice, Dražkovice, Býšť, Staré Čívice a Rohovládova Bělá – všichni 200 Kč za nepředložení seznamu trenérů (dle RS čl. 29). Částky budou vloženy do sběrného účtu klubů v IS.
Schválení propozic: STK OFS schvaluje turnaje starých gard v Ostřešanech dne 10.9. 2016
Ostatní: STK žádá kluby o vizuální kontrolu termínů zápasů v losu na webu OFS. V případě nesrovnalostí okamžitě zašlete email na sekretáře OFS Pce: lukasourednik@seznam.cz.
Příště: zasedání STK OFS Pardubice se koná ve středu 31.8. ve 14.30.

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

Nepodmíněné tresty – 3 SU: Filip Kosek (Přelouč B) 22.8. 2016, 2 SU: David Vrtáček (Lány) od 21.8.
Upuštěno od potrestání: Lukáš Pfeifer (Jankovice) místo zastavení činnosti udělena pokuta 400 Kč.
Žádost o změnu trestu: Filip Doležal ( Újezd) – vyhovuje je se, činnost uvolněna od 26.8. 2016.
Důležité upozornění: nadále platí ustanovení, které schválil Výkonný výbor OFS v souladu s DŘ § 46 odst. 2. Hráč, který je po druhém napomenutí vyloučen, vedle zákazu závodní činnosti je možnost udělení pokuty. V takovém případě členský klub, jehož je provinivší se hráč členem, zašle na nejbližší zasedání DK (vždy do 24.00 hodin dne předcházejícího, tedy do středy) následující prohlášení: ,,Souhlasím s projednáním provinění dle DŘ § 46 odst. 2". Vyjádření musí mít písemnou formu a být opatřené podpisem hráče a razítkem klubu. Pokud příslušný klub prohlášení nezašle, bude DK postupovat automaticky dle DŘ § 46 odst. 1. Výše pokuty: soutěže dospělých 400 Kč, mládež 200 Kč.(zz)

Pravidla hlášení
Sobotní výsledky posílejte e-mailem do: Pardubického deníku (sport.pardubicky@denik.cz a zdenek.zamastil@denik.cz). A také do Týdeníku Pernštejn (sport.pernstejn@seznam.cz). Fakta musí být nahlášena do neděle 10 hodin.
Nedělní výsledky hlaste telefonicky okamžitě po skončení zápasů. Okresní přebor do Pardubického deníku na telefon 724 763 926. Fakta ze třetích i čtvrtých tříd do Týdeníku Pernštejn. Telefony: 605 226 566, 466 260 988 (III. třídy), 466 260 958 (IV. třídy).