Galerie: Čeká trubky a skruže v polích nová šance?

ozemek dlouhodobě zamokřený z důvodu poškozeného odvodnění před provedenou opravou (vyčištěním) neprůchodného drénu. Zamokření pozemku způsobené dlouhodobým zanedbáním údržby drenážního systému. Orná půda je tímto stavem znehodnocena, přitom vzniklý mokřad není nijak environmentálně cennou lokalitou, neboť je dotován pouze srážkovou vodou a často vysychá. Potenciál modernizací v Pardubickém kraji Hydročistič uzpůsobený pro provádění údržby zemědělských drenáží. Umožňuje propláchnutí drénu tlakovou vodou. Schematické znázornění optimální výšky hladiny podzemní vody dosahované regulací drenážního odtoku v jednotlivých ročních obdobích Zbyněk Kulhavý