Galerie: FOTOstřípky z Rokytna: Dřevěná kočka i růžový trakař

Malebná obec na Pardubicku s názvem Rokytno skrývá mnoho drobných zajímavostí. Malebná obec na Pardubicku s názvem Rokytno skrývá mnoho drobných zajímavostí. Malebná obec na Pardubicku s názvem Rokytno skrývá mnoho drobných zajímavostí. Malebná obec na Pardubicku s názvem Rokytno skrývá mnoho drobných zajímavostí. Malebná obec na Pardubicku s názvem Rokytno skrývá mnoho drobných zajímavostí. Malebná obec na Pardubicku s názvem Rokytno skrývá mnoho drobných zajímavostí. Malebná obec na Pardubicku s názvem Rokytno skrývá mnoho drobných zajímavostí. Malebná obec na Pardubicku s názvem Rokytno skrývá mnoho drobných zajímavostí. Malebná obec na Pardubicku s názvem Rokytno skrývá mnoho drobných zajímavostí. Malebná obec na Pardubicku s názvem Rokytno skrývá mnoho drobných zajímavostí. Malebná obec na Pardubicku s názvem Rokytno skrývá mnoho drobných zajímavostí. Malebná obec na Pardubicku s názvem Rokytno skrývá mnoho drobných zajímavostí. Malebná obec na Pardubicku s názvem Rokytno skrývá mnoho drobných zajímavostí. Malebná obec na Pardubicku s názvem Rokytno skrývá mnoho drobných zajímavostí. Malebná obec na Pardubicku s názvem Rokytno skrývá mnoho drobných zajímavostí. Malebná obec na Pardubicku s názvem Rokytno skrývá mnoho drobných zajímavostí. Malebná obec na Pardubicku s názvem Rokytno skrývá mnoho drobných zajímavostí. Malebná obec na Pardubicku s názvem Rokytno skrývá mnoho drobných zajímavostí. Malebná obec na Pardubicku s názvem Rokytno skrývá mnoho drobných zajímavostí.