Galerie: Hradba 2021

Voják aktivní zálohy zahájil palbu z kulometu. Ve čtvrtek 16. září odstartovalo celorepublikové cvičení aktivní zálohy teritoriálních sil Hradba 2021, do kterého jsou zapojení i pardubičtí záložníci. Velitel pěší roty Aktivní zálohy pozoruje dopad střely. Velitel roty poučuje vojáky aktivní zálohy před zahájením střelby. Vojáci aktivní zálohy se připravuji k přesunu. Vojáci aktivní zálohy zajišťovali ochranu a obranu objektů kritické infrastruktury a podporu simulovaného průjezdu spojeneckých jednotek na našem území. Vojáci aktivní zálohy zajišťovali ochranu a obranu objektů kritické infrastruktury. Vojáci procvičili vybudování místa velení a činnost na kontrolním propouštěcím místě, které je vstupním místem do chráněného objektu. Vojáci procvičovali činnost na kontrolním propouštěcím místě, které je vstupním místem do chráněného objektu.