Pomýšlelo se ihned na sestavení stanov, které byly počátkem roku 1878 tehdejším c. k. místodržitelstvím v Praze schváleny. V minulém století se činnost sboru úspěšně rozvíjela a modernizace techniky neztrácela krok s technickým vývojem. V roce 1927 byla zahájena stavba hasičské zbrojnice a poslední rekonstrukce stávající budovy přišla v roce 1958. V roce 2001 došlo na „zmrtvýchvstání“ sboru, který se dodnes úspěšně rozrůstá.

Zajímavostí se najde hned několik. Stejně jako v době založení, i nyní má sbor 49 členů – 19 mužů, 9 žen a 21 dětí.
Za povšimnutí stojí i současný starosta Tomáš Plevák. Ve svých 24 letech se zcela jistě řadí mezi nejmladší starosty v okrese a nejspíš i v celé republice.

Členové jednotky SDH se pravidelně účastní různých školení, jako jsou školení dýchací techniky, obsluha motorových pil a rozbrušovacích agregátů, kurz první předlékařské pomoci, školení strojníků, velitelů – zkrátka všech dovedností, které hasičům v terénu mohou přijít vhod. Jednotka totiž nejezdí pouze k požárům, ale také k autonehodám, k odstraňování nebezpečných překážek, pomoc při živelných pohromách.
Letos dvakrát hasiči navštívili Dětské centrum Veská, kde dětem předali věcné dary. Spolu s TJ Sparta Dašice zahájili rekonstrukci sportoviště, kde vyrůstá též hřiště vhodné pro požární sport.

Od roku 2006 začala opět činnost kroužku mladých hasičů. Schází se třikrát týdně v areálu bývalých kasáren a v zimních měsících v budově místní základní školy.

S dětmi – starší a mladší žáci a dorost – se Dašičtí pravidelně účastní soutěží v požárním sportu zařazených do celostátní hry Plamen.
V letošním roce obsadili mladší žáci 6. místo a starší žáci 8. místo v Lize mladých hasičů okresu Pardubice. Dva zástupci starších žáků se zúčastní Olympiády mladých hasičů v Ostravě.

PROFIL SDH DAŠICE

Datum založení sboru: prosinec 1877

Současný počet členů: 49 - z toho 19 mužů, 9 žen a 21 dětí

Starosta sboru: Tomáš Plevák (narozen 1985) - pravděpodobně nejmladší starosta okresu

Zásahová technika

* koňská stříkačka - plně funkční - z roku cca 1878 - celková rekonstrukce v r. 2007

* TATRA 148 - CAS 32 - z roku 1980 - částečná oprava v r. 2005

* AVIA 31 K DA - z roku 1987

* FORD TRANSIT - z roku 1996 - nově pořízen 6/09

Další vybavení - motorová pila STILL, motorová pila Husquarna, plovoucí čerpadlo, kalové čerpadlo, elektrocentrála, přenosná stříkačka PS 12, dýchací přístroje SATURN, lezecká výbava, rozbrušovací agregát STILL

Zařazení v IZS – výjezdová kategorie JPOIII/1

Operační území - do 10 km v okruhu katastru města Dašice a na požádání operačního střediska i mimo katastr

Zásahy:
technická pomoc - v r. 2008 - 7 výjezdů, v r. 2009 - 6 výjezdů
požáry - v r. 2008 - 11 výjezdů, v r. 2009 - 3 výjezdy
autonehody - v r. 2008 - 4 výjezdy, v r. 2009 - 3 výjezdy
prověřovací cvičení - r. 2008 - 1, r. 2009 - 1
v r. 2008 - pátrání po malém chlapci ve Vysokém Chvojně

Pravidelná činnost sboru v obci

* Hasičský ples

* Vítání svatého Mikuláše na náměstí

* bezpečnostně - branný den na místní ZŠ

* spoluorganizace pálení čarodějnic, dětského dne

* propagace požární ochrany - např. na LDT Horní Jelení

* v roce 2007 proběhly oslavy 130 let SDH Dašice, kde mimo jiné aktivity mladí hasiči předvedli požární útok na vlastnoručně vytvořené papírové budovy.

Členové jednotky SDH se pravidelně účastní různých školení, jako jsou školení dýchací techniky, obsluha motorových pil a rozbrušovacích agregátů, kurs první předlékařské pomoci, školení strojníků, velitelů apod.

Naše jednotka nejezdí pouze k požárům, ale také k autonehodám, k odstraňování nebezpečných překážek, pomoc při živelných pohromách. Také jsme letos 2x navštívili dětské centrum Veská, kde jsme dětem předali věcné dary od našeho sboru.

V součinnosti s TJ Sparta Dašice jsme zahájili rekonstrukci sportoviště, kde vyrůstá též hřiště vhodné pro požární sport.

Práce s dětmi

Od roku 2006 začala opět činnost kroužku mladých hasičů. Scházíme se třikrát týdně v areálu bývalých kasáren a v zimních měsících v budově místní ZŠ. S dětmi - starší a mladší žáci a dorost - se pravidelně účastníme soutěží požárním sportu, zařazených do celostátní hry Plamen. V letošním roce obsadili mladší žáci 6. místo a starší žáci 8. místo v Lize mladých hasičů okresu Pardubice. Dva zástupci starších žáků se zúčastní Olympiády mladých hasičů v Ostravě.

Do soutěží se nezapojují pouze děti, ale i dospělí. V současnosti jsme sestavili tři sportovní družstva mužů a dvě družstva žen. Z úspěchů dospělých - družstvo žen obsadilo 2. místo v nočních požárních útocích ve Slepoticích a 2. a 4. místo v nočních požárních útocích v Cholticích. Fotografie ze všech závodů jsou na http://hasicidasice.rajce.idnes.cz/