V roce 1931 byl zakoupen nový prapor, který jednotka dodnes užívá. Pouze k výročí 130 let založení sboru byl prapor předán k vyčištění a doplnění výšivek. V současné době je členů sboru 44 – z toho 23 mužů, 12 žen a 9 dětí. Starostou sdružení je Miroslav Kulhánek.

Hlavní „zbraní“ bohdanečských hasičů je vozidlo CAS 32, T 148 z roku 1975. V roce 2006 prošlo úpravou původní nástavby a v roce 2008 dostalo motor po generální opravě. Auto je univerzálně vybaveno ke všem druhům výjezdů. Zdolávání požáru, doprava velkého objemu vody na místo požáru, odčerpávání vody z budov, řezání padlých porostů, likvidace drobných úniků ropných látek z vozidel, odstranění včelího roje a další situace.

Základní operační okruh bohdanečských hasičů je katastrální území samotného města. Dále smluvně jednotka zabezpečuje území obce Rybitví a Neratov.

Pravidelnou a rozhodně příjemnější činností SDH je každoroční pořádání Hasičského plesu, dětského karnevalu, pálení čarodějnic a spolupořádání dětského dne.

Jednou týdně se pravidelně schází kroužek mladých hasičů. Navíc v letošním roce po delší odmlce započala účast na soutěžích v požárním sportu.

„Částečně svépomocí a částečně dodavatelsky provádíme po částech přístavbu hasičské zbrojnice. Podle potřeby provádíme údržbu techniky, výzbroje a výstroje. V rámci možností spolupracujeme s okolními SDH a rovněž udržujeme vývěsní skříňku SDH nedaleko náměstí,“ popisuje „volnočasové“ aktivity hasičů jejich velitel Robert Turina.

A na závěr kuriozitka ze zásahové historie. V kronice sboru je zaznamenán i velmi podivný „divoký“ výjezd v roce 1947. Tehdy sboru zamotala hlavu skupina nadšenců, která vnikla do zbrojnice a s jejich technikou vyjela k požáru bez vědomí samotných hasičů.

Profil SDH Lázně Bohdaneč

Datum založení sboru - 1877

Současný počet členů - 44 členů (z toho 12 žen a 9 dětí)

Starosta sboru - Miroslav Kulhánek

Zásahová technika
1. CAS 32, T 148, rok výroby 1975
V roce 2006 úprava původní nástavby vozidla, v roce 2008 výměna motoru po generální opravě. Toto vozidlo je univerzálně vybaveno ke všem druhům výjezdů. Zdolávání požáru, doprava velkého objemu vody na místo požáru, odčerpávání vody z budov, řezání padlých porostů, likvidace drobných úniků ropných látek z vozidel, odstranění včelího roje atd.

2. Dodge Caravan 2,6
Vozidlo není rozsáhle technicky upraveno, rekonstrukce se neuvažuje. Určeno k přepravě na místo zásahu pro ostatní zasahující hasiče, z důvodu nedostatečné přepravní kapacity osob vozidla T 148. Malé technické asistence nevyžadující bezodkladný zásah v místě události. Používáno k materiální a technické podpoře při déle trvajícím zásahu.

3. Avia A30 s nástavbou Karosa.
Výhledově se připravuje rekonstrukce nástavby. V současnosti vybaveno motorovou pilou k odstraňování padlých porostů. Dále využíváno opět k přepravě hasičů na místo zásahu. Přeprava materiálu na přístavbu hasičské zbrojnice. Používáno k materiální a technické podpoře při déle trvajícím zásahu.

Zařazení v IZS – výjezdová kategorie – Jednotka požární ochrany JPO 3

Operační území
Základní operační okruh je katastrální území města L.Bohdaneč, dále smluvně jednotka zabezpečuje území obce Rybitví a Neratov. Při vyžádání operačním střediskem HZS Pardubice dále s územní působností.

Pravidelná činnost sboru v obci
Pravidelnou činností SDH je každoroční pořádání - Hasičského plesu, dětského karnevalu, pálení čarodějnic, pořádání dětského dne je v součinnosti s ostatními zájmovými organizacemi.
Jednou týdně se pravidelně schází kroužek mladých hasičů.
V letošním roce po delší odmlce započala účast na soutěžích v požárním sportu.
Sbor dobrovolných hasičů se schází na výborových schůzích a výjezdová jednotka na teoretických a praktických školeních v průběhu roku.
Částečně svépomocí a částečně dodavatelsky provádíme po částech přístavbu hasičské zbrojnice.
Dle potřeby provádíme údržbu techniky, výzbroje a výstroje.
V rámci možností spolupracujeme s okolními SDH.
Udržujeme vývěsní skříňku SDH nedaleko náměstí.
Informace o výjezdech JSDH a činnosti na internetu www.hasicilaznebohdanec.estranky.cz

Specializace v družstvech
Část členů JSDH má oprávnění k používání dýchací techniky.
Část členů JSDH má oprávnění pracovat s řetězovými pilami.
Při výjezdech JSDH s námi aktivně spolupracuje Městská policie L.B., což je pro jednotku pozitivní zejména při práci členů na pozemních komunikacích.

Kuriózní zásahy
V roce 1947 při jednom z požárů došlo ke zmatkům, neboť zbrojnice byla otevřena nepovolanými osobami a ty organizovali výjezd hasičské stříkačky bez jakéhokoliv pověření a přípravy.
Zdolávání místnosti po žebříku otevřeným oknem z důvodu zabouchnutých dveří uživatele v důsledku proudění vzduchu.

Práce s dětmi
Práci s dětmi v současnosti vykonává větší počet členů SDH . Z důvodu aktivnějšího přístupu těchto členů, došlo ke zlepšení práce s dětmi.
Část dětí se účastní dětského tábora s hasičskou tématikou, který naši někteří členové pomáhají organizovat.