Právě jejich sbor vám nyní představíme v novém seriálu Deníku o lidech svatého Floriána – těch holických je včetně čtyř žen šestadvacet. Jejich představeným je starosta sboru Jiří Kerouš.

Sbor disponuje celkem třemi hasičskými automobily. Jako první vždy vyráží vůz CAS K25 LIAZ 101.860 Turbo, který, jak je již dnes u hasičů standartem, je univerzálním vozidlem pro zásahy u požárů, dopravních nehod i jiných katastrof. Operační území holických hasičů zahrnuje nejen samotné město Holice, ale i okolí – asi 314 kilometrů čtverečních.

Za poslední dobu hasiči vzpomínají nejen na hašení ohně. Náročné zásahy přinesly totiž i povodně a vichřice. Ta v roce 2004. „Po každé větší letní bouřce pravidelně stoupá voda ve sklepích domů a právě dobrovolní hasiči jsou ti, kteří vždycky přijdou na pomoc,“ pochvaluje si obyvatel jednoho z bytových domů kolem potoku Ředičky.

Jenže práce dobrovolného hasiče v Holicích není jen o pohromách. Nedílnou součástí je také jejich práce na poli společenském. Vyloženou specialitou SDH Holice je maškarní masopustní průvod, který se pořádá začátkem jara a tuto tradici hasičský sbor obnovil. Hasiči se také podílejí na pořádání městských slavností – Dnů Holicka. Nezanedbatelný podíl mají i na dalších akcí. Z poslední doby můžeme jmenovat třeba mistrovství Evropy v motokrosu, kde po dva dny zajišťovali bezpečnost na trati.

Stmelujícím symbolem sboru je nový prapor, který si holičtí hasiči pořídili a nechali posvětit v červnu loňského roku.
Dobrovolní hasiči se zapojují i do družební spolupráce města Holic se slovenským Medzevem a navázali též spolupráci s dobrovolnými hasiči v polském Kadlubu.

A pár perliček na závěr. Na některé výjezdy se vzpomíná i s humorem. Například na událost, kdy jeden z holických hasičů z hořící chaty v rychlosti vyhazoval ruční granát – později se ale ukázalo, že šlo naštěstí jen o atrapu. Nebo taky dopravní nehoda, po které neuklízeli z příkopu u silnice obvyklé trosky, ale několik tun pšenice.

Pokud se s holickými hasiči chcete seznámit, máme pro vás pozvání do Holic na noc na 27. června. S pomocí hasicí techniky a barevných světel a pyrotechniky hasiči vykouzlí před zraky diváků barvitou vodní podívanou.

Kozlův počin - Záchrana tří životů

Tři lidské životy pomohli zachránit holičtí dobrovolní hasiči v létě roku 2002. V odpadní jímce tehdy při čištění vlivem jedovatých výparů omdleli tři lidé a k jejich záchraně museli hasiči sestoupit v dýchacích maskách. „Jednoho po druhém jsme z jímky vytáhli na laně a ihned předávali zdravotníkům k rychlé přepravě do nemocnice. Všichni tři měli v té chvíli na mále a šlo jim o každou vteřinu,“ vzpomíná na dramatický souboj s časem velitel jednotky František Mrňávek. Životy tří sousedů tak hlavně díky včasné pomoci hasičů a péči záchranářů nevyhasly předčasně.

Profil SDH Holice

Datum založení sboru - 9. května 1875

Současný počet členů - 26 členů (z toho 4 ženy), dále 3 čekatelé

Starosta sboru - Jiří Kerouš

Zásahová technika
1. CAS K25 LIAZ 101.860 Turbo, r.v. 1986, po celkové rekonstrukci v r. 2007
účely vozidla jsou rychlé požární zásahy, zásahy technického charakteru, zásahy při živelných pohromách, doprava mužstva na místo zásahu, jedná se o 1. vozidlo ve výjezdu
2. CAS 32 TATRA T148, r.v. 1977, před plánovanou rekonstrukcí
účely vozidla jsou požární zásahy širšího rozsahu, velkoobjemová doprava vody na místo zásahu, podpora při živelných pohromách
3. DVS 12 AVIA A31, r.v. 1988, bez rekonstrukce
účely vozidla jsou převážně doprava mužstva na místo zásahu, doprava hasební výbavy, podpora při živelných pohromách, dodávka vody z volného zdroje, podpora jednotky při dlouhotrvajících zásazích (zásobování PHM a věcnými prostředky, střídání mužstva atd.)

Zařazení v IZS – výjezdová kategorie – Jednotka požární ochrany JPO 3

Operační území - KLIKNĚTE PRO ZOBRAZENÍ MAPY
- území města Holic a jeho místních částí
- území smluvní pro obec Vysoké Chvojno
- dále dle vyžádání HZS Pardubice na celém území mikroregionu Holicko

Pravidelná činnost sboru v obci
Dle ročního plánu činnosti sboru:
- pravidelné schůze sboru (1x za 2 týdny)
- pravidelné schůzky kroužku mladých hasičů
- pravidelná údržba techniky, výzbroje a výstroje, budovy zbrojnice
- 1x ročně maškarní průvod v době masopustu
- 1x ročně aktivní podíl na konání Dnů Holicka (ukázky, atrakce pro děti atd.)
- družba a rozvíjející se spolupráce s dobrovolnými hasičskými sbory ze slovenského Medzeva a polského Kadlubu
- účast na soutěžích v požárním sportu
- sbor pravidelně informuje o své činnosti na internetu www.hasiciholice.net

Specializace v družstvech
- většina členů má oprávnění nosit a používat dýchací techniku
- většina členů má oprávnění pracovat s řetězovými a rozbrušovacími pilami
- aktivním členem sboru je lékař

Kuriózní zásahy
- převrácený kamion s nákladem stolního oleje, moučky nebo pšenice
- záchrana osoby z odpadní jímky
- spolupráce při hašení s leteckou službou

Práce s dětmi
- kroužek mladých hasičů při DDM v Holicích (Dům dětí a mládeže)
- soutěže mladých hasičů v požárním sportu

Jiří Sejkora, Lukáš Peška, SDH Holice