Již v roce 1879 vznikl sbor jako společný pro Horní a Dolní Ředice. V době první republiky se ovšem rozdělil. Ten dolnoředický měl v padesátých a šedesátých letech minulého století velké úspěchy v požárních soutěžích. Zásadní zlom ale nastal po sametové revoluci, zájem o činnost již nebyl příliš velký až sbor na přelomu tisíciletí zanikl.

Když pak v roce 2006 postihla Holicko a Pardubicko velká povodeň, zůstali v Dolních Ředicích podle Ivany Pokorné lidé na všechno sami. „Hasiči z okolních obcí likvidovali škody doma a u nás pomoci nemohli. Proto byla založena nejprve jednotka a potom se podařilo obnovit i sbor. Ten dnes čítá pětadvacet členů,“ řekla Ivana Pokorná, jednatelka sboru. Dolnoředická jednotka má členů patnáct a velí jí Tomáš Jirout.
Technické vybavení sboru odpovídá především potřebě zasahovat při povodních. Dolními Ředicemi totiž protéká potok Ředička, který se zejména při letních bouřích často rozvodňuje. „Máme Avii, PS8 a PS12, kalové čerpadlo, elektrocentrálu, naším snem je cisterna,“ uvedla Ivana Pokorná a dodala, že právě kvůli častým povodním hasiči důsledně provádějí prevenci. „Máme určené hlídky u problémových mostků, pravidelně se čistí koryto potoka a podobně.“

Dolnoředičtí hasiči ale pomáhají i jinak. „Jde nám o to, dostat hasiče do povědomí. Po čtyřiceti letech jsme obnovili hasičský ples, uspořádali jsme pivní slavnosti, podílíme se na pořádání dětského dne. Velkým lákadlem jsou soutěže, doma trénujeme a chodí se na nás dívat mladí a mají zájem se zapojit. Musím se pochlubit, že hned na první soutěži jsme zvítězili,“ řekl Jirout.

Lukáš Peška