Na otevření nového zázemí přijalo pozvání několik hostů, mezi kterými byli: plk. Ing. Vratislav Černovský – ředitel HZS územního obvodu Pardubice, Bohuslav Cerman – starosta OSH Pardubice, Jiří Bolehovský – náměstek starosty OSH Pardubice, Josef Bidmon – starosta KSH a Ing. Jiří Slavík – místostarosta obce Lipoltice. Hlavní řeč přednesli starosta SDH Lipoltice Václav Šturma a starosta obce Lipoltice Ing. Libor Černý. Během slavnostního ceremoniálu byli oceněni tři členové za své zásluhy pro SDH Lipoltice. Po předání medailí došlo k přestřihnutí pásky a k následné prohlídce nových prostor. Především kvůli této události bylo zakoupeno 6 slavnostních uniforem z rozpočtu obce, ze sponzorských darů a z rozpočtu SDH Lipoltice.

Po této prohlídce přišel na řadu Memoriál Ladislava Koženého, kterého se zúčastnilo 6 jednotek z okolí včetně místních. Jak to u nás bývá ve zvyku, první kolo požárního sportu proběhlo v klasickém duchu a druhé kolo bylo „srandamač“. Děkujeme všem sborům a hostům, kteří se naší akce zúčastnili a strávili s námi příjemné odpoledne. Jan Černý, SDH Lipoltice

Sbor dobrovolných hasičů Lipoltice má v současné době 34 členů, z nichž 15 je ve výjezdové jednotce obce. Výjezdová jednotka typu JPO III vyjíždí k zásahům i mimo katastr obce. Nejčastěji zasahuje u požárů lesů a porostů.

Divadlo Exil v Pardubicích
Kam ve středu na Pardubicku