Ostatky převzala delegace z ČR ve složení Mgr. Jakub Polívka – administrátor farnosti Horní Roveň, Bohuslav Cerman – starosta OSH Pardubice, komander asociace sv. Floriána komandorie pro ČR a Jiří Bolehovský, náměstek starosty OSH Pardubice a sekretář komandera komandorie sv. Floriána pro ČR.

Ostatky sv. Floriána budou do kostela sv. Kateřiny vneseny biskupem Mons. Janem Vokálem v průběhu září letošního roku. Hasiči okresu Pardubice tak vytvoří poutní místo hasičům východních Čech pro budoucí roky.

Nádhernou tečkou za slavnostním ceremoniálem převzetí ostatků pro zástupce hasičů z okresu Pardubice a farnosti Horní Roveň v Krakowě bylo předložení lebky sv. Floriána k uctění. Relikvie byla pro tento účel vyzvednuta z pokladnice zlatého pokladu katedrály sv. Václava a sv. Stanislava na Wawelu v Krakowě. Zástupci z Čech se tak dostali do míst, kam veřejnost nemá přístup. Pro všechny účastníky slavnostní příležitosti se událost stala nezapomenutelným okamžikem v životě.

Bohuslav Cerman, starosta OSH Pardubice