Nyní se již hasiči plně věnují přípravě první akce roku 2019, kterou je Hasičský ples. Uskuteční se 16. února od 20 hodin v živanické sokolovně.

Z historie

Hasičský sbor byl založen v Živanicích 15. února 1901. V této době měl sbor 15 činných členů, kterým slavné obecní zastupitelstvo zakoupilo krásnou ruční koněspřežnou stříkačku od firmy Smekal se 100 metry hadic a pořídilo jim slavnostní stejnokroje od pana Suchánka z Přelouče. První světová válka narušila činnost sboru. Mnoho mužů odešlo na frontu, odkud se již nevrátilo. Práce sboru se obnovila až v roce 1919. V roce 1927 pomohlo několik živanických hasičů založit sbor dobrovolných hasičů v osadě Nerad. V roce 1962 byl podepsán slučovací protokol sboru živanického se sborem neradským, tehdy vznikl sbor s 80 členy.

Významným v novodobé historii byl rok 2001, kdy se slavilo 100 let od založení SDH Živanice Nerad. Oslavy vyvrcholily 26. května průvodem s hasičskou technikou z obce Nerad do Živanic, kde byl poprvé představen nový prapor s heslem „Bližnímu ku pomoci a sobě ku cti“, na který jsou živaničtí hasiči hrdí dodnes.