V roce 2012 se sbor zapojil do projektu Recyklujte s hasiči, jehož cílem je sběr spotřebičů a jejich předání k recyklaci. Od té doby se hasičům z Přepychů podařilo od svých sousedů vysbírat přes pět tisíc dosloužilých spotřebičů. Svým výsledkem překonali více než patnáct set hasičských sborů ze čtrnácti krajů.

Hasiči registrovaní v projektu organizují sběrné akce a za sesbírané elektrospotřebiče dostávají finanční odměnu. Za svou sedmiletou práci získali požárníci z Přepychů postupně asi 370 tisíc korun. „Pro sbor je to hlavní příjem, který využíváme na nákup nového hasičského vybavení, technické zajištění kulturních akcí v obci a při hasičských soutěžích,“ uvedl Tomáš Slavík, velitel zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Přepychy.

Podle organizátorů projektu tvoří dobrovolní hasiči významný článek v systému odběru starých elektrospotřebičů, a to především v obcích do pěti set obyvatel, kde není k dispozici sběrný dvůr ani jiné místo pro odevzdání vysloužilých spotřebičů. „Hlavním důvodem naší účasti v projektu bylo ušetřit finanční prostředky obci, která do té doby musela dvakrát ročně platit za manipulaci s nebezpečným odpadem a elektrospotřebiči. Přihlášením do projektu jsme finance nejen ušetřili, ale navíc získali,“ upřesnil Slavík.

Všechny sbory, které se projektu účastní, nasbíraly dohromady na dvacet tisíc tun odpadu. „Za dobu trvání projektu dobrovolní hasiči získali na odměnách 29 milionů korun. Sbory dobrovolných hasičů působí skoro ve všech obcích a jsou občany vnímány jako spolky, které se starají o bezpečnost, kulturu a sportovní vyžití v obci. Na svou činnost si ale vždy musely finanční prostředky obstarat, jednou z možností byl přitom i sběr šrotu,“ uvedl Jan Aulický, ředitel kanceláře Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Sbor dobrovolných hasičů Přepychy funguje od roku 1931, nyní má sedmnáct činných a třináct přispívajících členů.   (tom)

Z aktivit SDH Svinčany.
Sbor dobrovolných hasičů Svinčany