Byl to prvý živel v době naší československé samostatnosti, kterým byla vyrušena z klidu rodina p. Drahoše a p. Taicha. Zde bylo shledáno, že vlastní pohotovost sboru pro první pomoc postrádána, tím snaha o zmírnění byla marnou. Obě rodiny utrpěly tím velkou ztrátu, že byly velmi nízko pojištěny.“

Tato organizace působí od svého založení v r. 1925. Nucenou přestávku si vyžádala jen období během 2. světové války a dále poválečná obnova a rozvoj osady. Po ustálení situace byla činnost SDH obnovena a trvá dodnes. Veškeré důležité události, týkající se práce sboru byly pečlivě zaznamenávány a staly se postupně obsahem celkem tří kronik.

V roce 2007 byly bohužel tyto kroniky, současně s několika dalšími historicky cennými artefakty, odcizeny. V říjnu t.r. se na internetové burze objevila první z těchto kronik a byla současnými členy okamžitě odkoupena. Vzhledem k tomu, že se ostatní odcizené dokumenty a věci dosud nenašly, máme zaznamenány jen historické události z období let 1924 – 57, které byly obsahem odkoupené kroniky, která se opět stala majetkem SDH. Další kronika začíná až rokem 1985.

Naše činnost a úspěchy

Základna SDH Slovany k dnešnímu dni čítá 18 členů. Nejstarší, dnes už jako čestný člen, je pan Ladislav Dubišar, který je u sboru od roku 1942. Letos v květnu oslavil 87. narozeniny.

Již třetí rok se aktivně účastníme soutěží. Začínali jsme s původní technikou, žádné sportovní vybavení. První rok byl proto trochu „amatérský“, ale přesto se nám podařilo složit mužské i ženské družstvo. Největším úspěchem byly závody „Dubanský most 2007“, kde muži získali 4. místo, ženy 2. místo a obě družstva titul „Skokan roku“ (nejlepší čas ze všech začínajících družstev toho roku).
Druhý rok jsme zahájili v podstatě nejlepším umístěním sezóny na Rosické studni. Získané 2. místo. Pěkné místo jsme také obsadili na okrskové soutěži. Čas požárního útoku, ke kterému se připočítávaly časy soutěže jednotlivců, nám přinesl 2. místo v útoku a celkové 4. místo.

Letos jsme začínali zatím nejlepším místem, a to prvenstvím na Rosické studni. Ani Dubanský most ani Rosická studna nejsou klasické soutěže požárního sportu, ale věříme, že se nám letos i na nich bude dařit.

Každý rok se nám podařilo získat některé z vybavení pro požární sport (proudnice, pákový rozdělovač, letos by to měl být, díky dotaci z městského obvodu Dubina, sací koš a nové přívodní vedení). Závody jsou pro nás příjemná relaxace. Samozřejmě nás těší, když se závod vydaří, ale nejezdíme pro vítězství. Jde nám o atmosféru, jezdíme za lidmi, se kterými si máme co říci a užijeme s nimi zábavu.

K dalším činnostem patří samozřejmě starost o hasičskou zbrojnici a techniku. Pravidelný úklid a péči o techniku bereme jako samozřejmost. Nejvíce jsme hrdi na naši Tatru 805, tzv. kačenu, kterou jsme nově kompletně vyčistili a nalakovali. Pracovalo se v i noci, aby stihla být ozdobou na výstavě k 130. výročí založení SDH Pardubice. Později jsme přijali ještě několik pozvání na výstavy sborů Pardubického kraje. A i na závodech se lidé se zájmem zastavují a auto obdivují.

Naše cíle

Jaké máme cíle? Nechceme se jen účastnit klasických hasičských závodů v požárním útoku, ale jeden z našich cílů je i zapojit se do pomoci občanům. Mezi základní počítáme čerpání sklepů, odstraňování spadlých stromů při kalamitách, či hlídání šíření ohnisek nebo dovoz vody k požárům, požární dozor.

Nedílnou součástí splnění cíle je samozřejmě i technické vybavení pro sbor, které je zatím v jednání nebo je finančně nedostupné (zásahové obleky, zásahová výzbroj, motorová pila, plovoucí čerpadlo, žebřík). Následně i potřebné stavební úpravy nynější budovy zbrojnice.
Kdyby byl zájem, rádi bychom založili i družstvo dětí. Bohužel zatím nejsou prostředky ani prostory pro kroužek, ale pracujeme na tom.

Závěrem bychom dodali, že jsme skupina mladých lidí, kteří mají o činnost hasičského sboru zájem a máme dostatek energie a odhodlání v aktivitách sboru pokračovat a rozvíjet ho. Jsme ochotni projít potřebnými kurzy a zkouškami, bez kterých se členové dobrovolných sborů zařazených do IZS neobejdou.

Dva naši členové se již přidali k výjezdové jednotce JSDH Dašice, se kterými jezdí na zásahy a zároveň si plní potřebná školení. Absolvovali již školení dýchací techniky, obsluha motorových pil a rozbrušovacích agregátů, školení strojníků a velitelů a pro vedoucí mládeže. Většina členů sboru se zúčastnila kurzu první předlékařské pomoci.

KOZLŮV HASIČSKÝ POČIN: Zrenovovaná "Kačena"

„Nejvíce jsme hrdi na naši Tatru 805, takzvanou Kačenu, kterou jsme nově kompletně vyčistili a nalakovali. Pracovalo se i v noci, aby stihla být ozdobou na výstavě k 130. výročí založení SDH Pardubice. Později jsme přijali ještě několik pozvání na výstavy sborů Pardubického kraje. I na závodech se lidé se zájmem zastavují a auto obdivují,“ sdělují hasiči.