Když sbor v roce 1879 vznikal, byl společný pro tehdy již dvě samostatné obce – Horní a Dolní Ředice, a měl třiačtyřicet členů. Tato situace trvala až do roku 1905, kdy se sbor rozdělil a každá obec pak měla již hasiče vlastní. Dolnoředický sbor nakonec po sametové revoluci zanikl, hornoředický funguje nepřetržitě. V současné době eviduje dvaatřicet členů.

Počátkem června letošního roku oslavili hornoředičtí hasiči stotřicáté výročí založení.

Velkolepé slavnosti, jichž se zúčastnila řada sborů z blízkého i širokého okolí, se uskutečnily na fotbalovém hřišti a nabídly návštěvníkům ukázku historické i novodobé techniky. Součástí oslav bylo i posvěcení nového praporu. Je oboustranný, vyšívaný a nese znak republiky a vyobrazení svatého Floriána. „Finančně se na jeho pořízení podílel sbor, obec, ale v rámci sbírky i jednotliví členové. Vyšila jej paní Rokytenská z Černožic u Hradce Králové,“ uvedl starosta sboru Radomír Theimer.

Když dobrovolní hasiči vyrazí v obci do akce, není to mnohdy ani k požáru.
„Asi nejčastěji vyrážíme omezovat nebo likvidovat škody způsobené rozvodňováním potoka Ředička, a to zejména v období letních dešťů. Pro čerpání vody ze sklepů proto máme i speciální techniku,“ řekl velitel sboru Luboš Konvalina.
Sbor vlastní hasičský speciál Avia DVS-12 A31 a přívěsný vozík PPS - 12.

Hornoředičtí hasiči se také výrazně podílejí na dění v obci. „Pro děti pořádáme řadu akcí, doslova naší akcí je tradiční pálení čarodějnic, pořádáme vánoční výšlap na kopec Hořánka, ale pomáháme i dalším spolkům,“ uvedl Luboš Konvalina s tím, že i Horní Ředice mají své reprezentanty v požárním sportu.

Lukáš Peška