“Při přípravách oslav 120. výročí založení našeho sboru v době, kdy jsme měli možnost v Okresním státním archivu Pardubice nahlédnout do dokumentů vedených v roce 1896-1911, jsme si uvědomili, jak důležité je zachování svědectví pro další generace. A naše doba se opět vrací k symbolům. A to byl ten hlavní impuls, proč jsme se rozhodli k výročí založení nechat zhotovit náš historicky první prapor a to i přesto, že nejsme vůbec nijak majetní. Prapor nemáme sice vyšívaný, ale pouze tištěný, to mu však vůbec neubírá na symbolice, kterou pro nás má a hlavně bude mít pro naše nástupce,jak pevně doufáme. Když jsme rozhodovali o jeho podobě, bylo nám jasné, že na jedné straně bude vyznačeno založení sboru, jeho název a znak, který naše obec v té době zrovna měla schválen, a na druhé straně bude sv. Florián, patron hasičů, a heslo. Prošly nám rukama mnohá hesla, ale jedno nás doslova chytilo za srdce. Vyjadřovalo přesně to, co hasiče dělá hasičem. Jeho původ je z praporu SDH Topol a zní – ‚Chraň život i statek svého ohroženého bližního‘. Bylo také rozhodnuto, že prapor bude pořízen buď z peněz sboru, nebo že zkusíme tak, jako to dělali naši předkové, zaplatit ho pomocí sbírky. Při slavnostní schůzi k založení sboru byla vyhlášena sbírka, která nás velmi překvapila. Naši členové, ale i hosté naší schůze, mezi sebou vybrali na celý prapor!“ uvedla kronikářka sboru Milada Stará.

„Nyní je prapor umístěn na čestném místě v klubovně hasičské zbrojnice, kde jsou dále vystaveny poháry či vázy, které vyhrály naše soutěžní družstva ve své době. Máme tam i medaile, které se za umístění v soutěžích dostávaly v letech 1950-1965. Jinak je prapor umísťován na čestném místě při našich výročních valných hromadách a bude s námi vždy při všech slavnostních chvílích,“ upřesnila Stará.