„V lednu 1944 ustavil německý starosta města sbor z povolání a s tímto vydal i nařízení, kterým našemu sboru uštědřil velkou ránu. Museli jsme předat garáže, učebnu a většinu strojů a zařízení tomuto novému sboru. Byla nám vyčleněna pouze jedna garáž, dvoukolová stříkačka a vůz pro družstvo a drobné nářadí. Přesto jsme ze všech sil pracovali při hašení požárů a likvidaci trosek po leteckých náletech na Pardubice,“ připomíná starostka Hana Košťálová krušné chvíle. Sbor ale těžké roky přežil.