Povodně v roce 2002. Živelná katastrofa, která zasáhla celou republiku.

Pomoc s likvidací následků v duchu hesla dobrovolných sborů „Bližnímu na pomoc“ nabídli v nastalém chaosu i hasiči z Bohdanče. „Skupina dobrovolníků vyrazila pomáhat likvidovat následky do obce Lety, přes kterou se přehnala rozvodněná Berounka,“ uvádí Robert Turina. V obci, kde muselo být 240 obyvatel evakuováno a 93 domů bylo totálně zaplaveno tisíciletou povodní, pracovali dobrovolně hasiči z Bohdanče nepřetržitě dvanáct dní – pomáhali s úklidem, čistili studně, čerpali vodu.

Následky tehdy trpěla celá republika a záchranáři doslova nevěděli, kam dřív skočit. Právě tehdy se ukázalo, jak nenahraditelná je pomoc dobrovolných hasičů. Ti bohdanečtí neváhali zmobilizovat síly a vyrazit na pomoc i do sto dvacet kilometrů vzdálené obce a ještě zajistit pohotovost ve vlastním městě.