Vozidlo Praga RN I serie, roku výroby 1934, s celomosazným čerpadlem poháněným od klikového hřídele, mělo skončit na šrotišti. Zásluhou členů sboru ve Volči k likvidaci tohoto unikátu nedošlo. Vůz, jediný svého druhu, přišel v roce 1976 do depozitu vznikajícího muzea – Cent〜ra hasičského hnutí Přibyslav, kde Pragovka „odpočívala“ do roku 2007, kdy se podařilo sehnat prostřednictvím grantu finanční prostředky na jeho renovaci a právě teď se účastní mezinárodní hasičské olympiády v Ostravě, kam dovezla olympijský oheň.