„Sbor dobrovolných hasičů funguje v Poběžovicích již stošestnáct let. A právě na to jsme pyšní. Poběžovice jsou totiž obcí s velmi malým počtem obyvatel. Přesto sbor stále pracuje a má, myslím, i dost členů,“ zamyslel se nad největším počinem starosta poběžovického hasičského sboru Martin Kašpar. „Chtěl bych proto tímto poděkovat všem bývalým i současným členům za jejich práci pro sbor i obec a věřím, že se najdou mezi dětmi nadšenci, kteří budou v naší práci pokračovat a sbor nezanikne,“ vyjádřil své přání starosta Martin Kašpar.

Lukáš Peška