„Za tři roky existence jsme zatím neměli mnoho příležitostí k zásahům. Ale velmi si vážíme třech věcí. Tou první je určitě vítězství na naší první soutěži v požárním útoku, kterého jsme dosáhli v květnu ve Starém Máteřově. Druhou věcí je uspořádání pivních slavností v naší obci v červnu letošního roku, které jsme organizačně zvládli až na počasí,“ řekl s úsměvem velitel Tomáš Jirout a doplnil, že tou třetí věcí je rychlost, s jakou jednotka dorazila na místo požáru při falešném poplachu v červnu loňského roku. „Ve tři ráno jsme dorazili druzí po profících.“

Lukáš Peška