Tamní sbor vznikl v roce 1885, ale je zajímavé, že již pět let před tím obec přijala tzv. řád hašení, kdy dozor vykonával obecní sluha a v noci ponocný. Dnes sbor eviduje dvaačtyřicet členů, z nichž patnáct tvoří výjezdovou jednotku pod velením Františka Mandyse. Jednotka patří do kategorie JPO 3 a její působnost sahá k Holicím a Sezemicím. Pro práci sbor používá cisternu RTHP 25 a Avii pro transport hasičů, v níž je stříkačka PS 12. Chloubou sboru je funkční stříkačka Stratílek z roku 1925.

Pro obec sbor pořádá hasičský a maškarní ples, dětský den, posvícení, sběr železa a na požádání jakékoli práce či úklid obce. Pro děti pořádají hasiči také ukázky činnosti, ale zatím nemají dětský kroužek. „Pro reprezentaci v požárním sportu máme jedno družstvo, ale soutěžíme jen v rámci okrsku,“ řekl Sovák.

KOZLŮV HASIČSKÝ POČIN: Sbor přestál i revoluci

V Býšti jsou hasiči pyšní na to, že se jim v době po roce 1989 podařilo udržet fungování sboru a trvale, v době, kdy jiné spolky procházely krizí, pořádat pro obec kulturní akce a obci i jinak pomáhat.

Lukáš Peška