Nyní je členů sboru 87 a z toho 31 dětí. Těm všem starostuje Jindřich Čapek. Činnost sboru je velmi bohatá ve všech oblastech, kde se projevuje aktivita jeho členů. Ať už kulturní, společenské nebo sportovní.

K tradici patří samozřejmě pořádání hasičských plesů či hasičská pohotovost 30. dubna, kdy se pálí čarodějnice. Důležitou je i preventivní činnost pro obec, kdy hasiči kontrolují domy a chalupy a po obci rovněž organizují i sběr starého železa a papíru.

Stranou nezůstává ani sportovní činnost. Hasiči od roku 2004 organizují závod Rokytenská míle a jejich vlastní soutěžní družstvo se zúčastňuje okrskového kola soutěže v požárním útoku.

Svépomocí si také hasiči vybudovali stožárový sušák hadic a držáky provozní výstroje v hasičské zbrojnici.

Své místo má v aktivitách dobrovolných hasičů z Rokytna i práce s dětmi. Kromě táborových pobytů jsou to též závody. V roce 2001 se soutěžní družstvo rokytenských hasičů poprvé vydalo na soutěž do Opočínku a dnes už dorostenci bojují až v krajské soutěži. Zahanbit se nenechávají ani ostatní a hasiči z Rokytna nyní mají zastoupení ve všech soutěžních kategoriích včetně těch nejmenších, kteří se předvedli též v ukázce Hasičské olympiády.

Kozlův počin

Čeho si hasiči z Rokytna nejvíce cení, to je především práce sboru s dětmi. Za jejich snažení, účast na soutěžích, výlety a zážitky děkují rodiče hasičům i vedoucí mládeže Janě Rychterové a všem, kteří přispěli a pomáhají udržovat v chodu tuto část hasičského sboru.