Těm starostuje Vítězslav Košťál. K pravidelným činnostem sboru patří udržování techniky v provozuschopném stavu, dále pak každoroční pořádání tzv. „Rosické studny“ aneb O putovní pohár velitele sboru dobrovolných hasičů.

„Mezi další aktivity našeho sboru patří udržování kulturního života v naší městské části Rosice nad Labem. A to tradiční Hasičský bál s bohatou tombolou, dále pak pořádáme pro děti Maškarní karneval a na zimní závěr sezony Josefskou zábavu. V červnu potom Dětský den se soutěžemi, za které pak nejmenší dostanou mnoho odměn a malých pozorností,“ konstatoval hasič Ondřej Plocek.

„V průběhu roku se účastníme setkání hasičské techniky a různých výročí ostatních sborů, jako jsou například ukázky hasičské techniky za ČEZ Arenou při každoroční Auto–moto Show. V tomto roce jsme vystavovali naši techniku také na Aviatické pouti na pardubickém letišti. Dále spolupracujeme s Pardubickým spolkem historie železniční dopravy,“ řekl Ondřej Plocek.

V současnosti by sbor uvítal nové mladší členy. „Všichni zájemci, kteří by se rádi přidali, se mohou podívat na webové stránky sboru, kde jsou uvedeny jak jednotlivé akce, ale i fotky a další informace,“ dodal Plocek.